« Najít podobné dokumenty

Obec Bílovice nad Svitavou - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11.3.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílovice nad Svitavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánkapdf240.79 KB
OBEC BÍLOVICE NAD SVITAVOU
Těsnohlídkovo náměstí 1000,664 01 Bílovice nad Svitavou
<br>
<br>
<br>
dat.schránka: mh2b8ar tel.: +420 545 227 335 e-mail:obec@bilovicens.cz
<br> IČO: 00281581 č.účtu: 2800985257/2010
<br>
<br>
<br>
V Bílovicích nad Svitavou dne 1.3.2024
<br>
<br> INFORMACE
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 8/2022-2026
<br> v pondělí 11.03.2024 v 18.00 hod <.>
v kulturním sále u obecní hospody <.>
<br>
Program:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu,volba členů návrhové komise,ověřovatelů a určení
<br> zapisovatelky <.>
3.Zpráva o plnění usnesení z předcházejícího zasedání zastupitelstva obce
4.Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
5.Majetkové převody
<br> • Koupě pozemků p.č.144/1,p.č.145/1 a p.č.148/1 v k.ú.Bílovice nad
Svitavou
<br> 6.Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2024
7.Rozpočtové opatření č.1/2024
8.BD Šebelova 734 – prodloužení delegování starosty a místostarosty jako
<br> zástupců obce na shromážděních Společenství vlastníků Šebelova 734 <,>
Bílovice nad Svitavou
<br> 9.Různé
10.Diskuze
11.Závěr
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/8631515

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílovice nad Svitavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz