« Najít podobné dokumenty

Obec Bystrá - Rozpočtové opatření č.1/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bystrá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.1/2024
obec Bystrá,lČo 00511218 KEo4 1.12,11 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené řozpočtové opatření č.tl2024
Starostovi předloženy ke schválení úpraly rozpočtu:
<br> Piíjmy
Paí Pol org7 olg2 N+z+uz zJ MU Původní hodnota změne po změně Název
<br> 3639 2119
<br> celkem za Pař: 3639
10 000,00
<br> 10 000,00
<br> 33 900,00
<br> 33 900,00
43 900,00 ostatní příjmy z vlastní činnosti
<,> lil 900,00 Komunální služby a územni rozvoj
<br> Přiimy celkém 10 000,00 33 900,00 43 900,00
<br> Výdaje
XXX XXX orgX orgX N+z+uz zJ MI.) Původní hodnota po změně Niázev
<br> 1032 5156
célkem za Pař: 1032
<br> 3 700,00
<br> 3 700,00
<br> 2 000,00
<br> 2 000,00
<br> 5 700,00 Pohonné hmoty a maziva
5 700,00 Podpořa ostatních přodukčních
<br> 22L9 5171
celkem za Pař: 22rí)
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 5 000,00 opraw a udržování
5 000,00 ostatní záležitosti pozemních
<br> 3722 5769
celkerr].zaPaí,<,> 3722
<br> 199 000,00
<br> 199 000,00
<br> 10 000.00
<br> 10 000,00
<br> 209 000,00 NákUp služeb j.n <,>
<br> 209 000,00 sběř a svoz komunálních odpadů
3725 5169
<br> ce|kem za Par: 3725
90 000,00
<br> 90 000,00
<br> 16 900,00
<br> 16 900,00
106 900,00 NákUp ostatních služeb
106 900,00 Využívání a zneškodňování
<br> Výdaje celkem 292 700,00 33 900,00 326 600,00
<br> Změna záv azný ch ukazatelů
<br> paí pol Nst zdr
Příjmy
<br> org7 org2 Původní změna po změně Název
3639 xxxx xxx x xxxxx xxxxx x)ofix 100 000,00 33 900,00 133 900,00 Komunální služby a
<br> Příimy celkem x00 000,00 33 900,00 133 900,00
<br> Výdaje
PaI Pol Nst zdr oíg7 org2 Původní změna Po změně Název
1032 xxxx no( x
2219 xxxx xxx x
3722 )o(xx xxx x
3725 xxxx )ofi x
<br> xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
<br> 220 000,00
<br> 0,00
<br> 210 000,00
<br> 90 000,00
<br> xxxxx
xxno(
xx)ofi
)ooofi
<br> 2 000,00
<br> 5 000,00
<br> 10 000,00
<br> 16 900,00
<br> 222 ooo,oo Podpoía ostatních
<br> 5 000,00 oštatní áležitosti
220 000,00 sběř a svoz komunáních
106 900t00 využíVání a
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/8624625


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bystrá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz