« Najít podobné dokumenty

Obec Malinová - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 dle zákona č. 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malinová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106-1999 Sb. za r. 2023.pdf
Obec Malinová
Malinová 15,270 35 p.Petrovice,okres Rakovník,IČO: 00639915
<br>
<br> Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2 0 2 3
<br> V souladu s § 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění
pozdějších předpisů,obec zveřejňuje výroční zprávu za předcházející kalendářní XXX o své
činnosti v oblasti poskytování informací <.>
<br> Podané žádosti
V roce 2023 nebyla podána žádost o poskytnutí informací dle zákona <.>
<br> Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti v roce 2023 nebylo žádné <.>
<br> Odvolání proti rozhodnutí
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti v roce 2023 nebylo podáno žádné <.>
<br> Rozsudek soudu
Rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebyl v roce
2023 žádný <.>
<br> Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podané podle § 16a zákona
V roce 2023 nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle §
16a zákona <.>
<br> Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb <.>
Vzhledem k výše uvedenému nejsou žádné další informace k uplatňování zákona č.106/1999
Sb.poskytovány <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>,starostka obce
<br> Malinová,26.02.2024

Načteno

edesky.cz/d/8622740

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malinová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz