« Najít podobné dokumenty

Obec Řečice (Pelhřimov) - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Řečice - 11.3.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řečice (Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání ZO - 11.3.2024
Obec Řečice,Řečice 37,396 01 Humpolec,IČ: 00248991,Tel.565 564 148
<br> Pozvánka
<br> na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rečice
<br> Dne 11.3.2024 od 19.00 hod.se bude v budově obecního úřadu konat veřejné zasedání Zastupitelstva obce Řečice
<br> Návrh programu: 1 Zahájení 2 Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3 Kontrola zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce 4.Protokol o výsledcích hospodaření obce za období 1.7 - 31.12.2023 5.Výsledky provedené inventury k 31.12.2023 6 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Řečice za rok 2023 7 Závěrečný účet obce Řečice za rok 2023 8 Účetní závěrka obce Řečice za rok 2023 9 Rozpočet obce Řečice na rok 2024
<br> 10.Program Obnova venkova Vysočiny 2024
<br> 11.Prodej části pozemku par.č.700/2 v k.ú.Řečice u Humpolec (Žadatel: R.Pokorný)
<br> 12.Prodej části pozemku par.č.1095/1 a části pozemku par.č.1104 v k.ú.Řečice u Humpolce (Žadatel: I.Maxová)
<br> 13.Koupě části pozemku par.č.186 a části pozemku par.č 187 v k.ú.Řečice u Humpolce
<br> 14.Žádost ofinančm dar— Pojízdná prodejna
<br> 15.Žádost ojínančnl dar— Domov blahoslavené Bronislavy
<br> 16.Žádost 0 f nancnt dar— Linka bezpečí z.s <.>
<br> 1 7.Žádost ofinanční dar — Cetrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s <.>
<br> 18.Žádost ofinanční dar— Centrum LADA,z.s <.>
<br> Vyvěšeno: 29.2.2024 Sejmuto:
Pozvánka na zasedání ZO - 11. 3. 2024
Obec Řečice,Řečice 37,396 01 Humpolec,IČ: 00248991,Tel.565 564 148
<br>
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Řečice
<br>
Dne 11.3.2024 od 19.00 hod.se bude v budově obecního úřadu konat veřejné zasedáníZastupitelstva obce Řečice <.>
<br> Návrh programu:
Zahájení
<br> Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Kontrola zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
<br> Protokol o výsledcích hospodaření obce za období 1.7- 31.12.2023
<br> Výsledky provedené inventury k 31.12.2023
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Řečice za rok 2023
<br> Závěrečný účet obce Řečice za rok 2023
<br> Účetní závěrka obce Řečice za rok 2023
<br> Rozpočet obce Řečice na rok 2024
<br> ProgramObnova venkova Vysočiny 2024
<br> Prodej části pozemku par.č.700/2 v k.ú.Řečice u Humpolec (Žadatel: R.Pokorný)
<br> Prodej části pozemku par.č.1095/1 a části pozemku par.č.1104 v k.ú.Řečice u Humpolce (Žadatel: I.Maxová)
<br> Koupě části pozemku par.č.186a části pozemku par.č 187v k.ú.Řečice u Humpolce
<br> Žádost o finanční dar – Pojízdná prodejna
<br> Žádost o finanční dar – Domov blahoslavené Bronislavy
<br> Žádost o finanční dar–Linka bezpečí z.s <.>
<br> Žádost o finančnídar– Cetrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s <.>
<br> Žádost o finančnídar– CentrumLADA,z.s <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
XXXXXXXXX XXXXXX
starosta obce
<br> Vyvěšeno:XX.X.XXXX
Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/8621442

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řečice (Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz