« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE DNECH 7.-8.ČERVNA 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTI prezidenta republiky o vyhlaseni voleb do EP.pdf
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Zpřístupněna dne 27.února 2024
<br> Rozhodnutí prezidenta republiky č.38/2024 Sb <.>
<br> Rozhodnutí prezidenta republiky
o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
<br>
<br> Strana 2 Akt č.38 / 2024 Sb <.>
<br> 38
<br> ROZHODNUTÍ
<br> prezidenta republiky
ze dne 26.ledna 2024
<br> o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
<br> Podle čl.63 odst.2 Ústavy České republiky a § 3 odst.2 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,v souladu s čl.11 odst.2 Aktu o zavedení
všeobecných přímých voleb členů Evropského parlamentu vydaného v Úředním listu L 278 dne
8.10.1976 a rozhodnutím Rady EU č.78/639 ze dne 25.7.1978
<br> vyhlašuji volby
<br> do Evropského parlamentu a stanovím dny jejich konání na pátek 7.června 2024 a sobotu 8.června
2024 <.>
<br> Prezident republiky:
XXXXX v.r <.>
<br> Předseda vlády:
Fiala v.r <.>
<br>
<br> Akt č.38 / 2024 Sb.Strana 3
<br> ISSN 3029-5092
<br> Vydavatel: Ministerstvo vnitra,Nad Štolou 3,poštovní schránka 21,170 34 Praha 7 • Redakce Sbírky zákonů
a mezinárodních smluv: Ministerstvo vnitra,nám.Hrdinů 1634/3,poštovní schránka 155/SB,140 21,Praha 4 <,>
telefon: 974 817 289,e-mail: sbirka@mvcr.cz • Sazba: Tiskárna Ministerstva vnitra,Bartůňkova 1159/4,poštovní
schránka 10,149 00 Praha 11-Chodov • Právně závazná elektronická verze Sbírky zákonů a mezinárodních
smluv je k dispozici na www.e-sbirka.cz • Tištěnou verzi částky Sbírky zákonů a mezinárodních smluv lze
objednat u Tiskárny Ministerstva vnitra,telefon: 974 887 312,e-mail: info@tmv.cz,www.tmv.cz • Předplatné je
od 1.1.2024 ukončeno <.>
<br>
<br>
<br>
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv
ČESKÁ REPUBLIKA
Rozhodnutí prezidenta republiky č.38/2024 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky
o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
38 ROZHODNUTÍ prezidenta republiky
ze dne 26.ledna 2024
o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
<br>
<br> 2024-02-27T12:44:34+0000
https://kraj-jihocesky.cz/cs/volby-do-evropskeho-parlamentu
Volby do Evropského parlamentu | www.kraj-jihocesky.czVoličem je:
občan České republiky,který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let <,>
občan jiného členského státu EU,který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky <,>
zároveň nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva <.>
Každý volič v těchto volbách může hlasovat pouze jednou.Hlasování probíhá pouze na území České republiky.Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce,ve které má trvalý pobyt a je tam zapsán v seznamu voličů. 
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství.Občan České republiky se prokazuje občanským průkazem,platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,anebo cestovním průkazem.Občan jiného členského státu EU se prokazuje osvědčením o registraci (potvrzení o přechodném pobytu),potvrzením o trvalém pobytu,cestovním pasem nebo občanským průkazem daného státu <.>
Občan jiného členského státu EU
Občan jiného členského státu EU,který chce hlasovat na území České republiky pro české kandidáty,musí požádat u obecního úřadu (nejpozději 40 dnů přede dnem voleb),v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu,o zápis do seznamu voličů <.>
Pokud občan jiného členského státu EU projeví vůli hlasovat na území České republiky,nemůže hlasovat ve svém domovském členském státě <.>
Občan České republiky,zdržující se v zahraničí
Ve volbách není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí.Občané České republiky,kteří se chtějí voleb účastnit,se musí ve dnech voleb dostavit na území České republiky <.>
Pokud má volič trvalý pobyt na území České republiky a současně není zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů,nemusí nic dalšího činit a může jít ve dnech voleb volit přímo do své volební místnosti <.>
Nebude-li se volič nacházet v místě ...

Načteno

edesky.cz/d/8620610

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz