« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška stanovení PDZ - Jaselská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_-_0102790_-_vjezd_a_vyjezd_ze_stavby_trafostanice.pdf
BRNO,ul.Jaselská
Kolejní domy sv.Augustina
<br> stávající parkování :
<br> vozidla k vyklizení :
vyhrazená stání :
<br> Legenda vozidel:
<br> 30
MIMO
VYZNAČENÁ
MÍSTA
<br> OBLAST
PLACENÉHO
STÁNÍ
<br> Oblast:
12
<br> JUDr.XXXXX XXXXXX
PO-PÁ X-XXh
<br> X.-X <.>
<br> Separa Brno
<br> PO-PÁ 7-19h
<br> Nyugati PK a.s <.>
<br> PO-PÁ 7-19h
<br> 2x
<br> 5B0 3619
<br> 2BA 4964
<br> Jaselská
<br> STAVBA
372/1
<br> 28,5
<br> 5 <,>
0
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO
VOZIDLA
STAVBY/
E8d
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO
VOZIDLA
STAVBY/
E8d
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO
VOZIDLA
STAVBY/
E8d
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO
VOZIDLA
STAVBY/
E8d
<br> B28 v den realizace
ODSTRANIT
<br> B28 v den realizace
ODSTRANIT
<br> Zábor pro
trafostanici a vrátnici
<br> Zábor pro
vjezd a výjezd stavby
<br> Z4
d
<br> Z2
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.240023
8.2.2024
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> B28 osadit 7 dní předem
<br> - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> zábor vozovky :
<br> zábor vozovky :
<br> Legenda ploch:
<br> BRNO,ul.Jaselská
Kolejní domy sv.Augustina
<br> Zábor vozovky: 142,5m2
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO
VOZIDLA
STAVBY/
E8e
<br> Př
es
<br> un
D
<br> Z
<br> č.j.: MMB /2024 -
<br> OB
LA
<br> ST
1
<br> -1
3
<br> ZÓ
NA
<br> A
ZÓ
<br> NA
B
<br>
V
<br> P
R
<br> A
C
<br> O
V
<br> N
Í D
<br> N
Y
<br>
S
<br> O
P
<br> R
Á
<br> V
N
<br> Ě
N
<br> ÍM
N
<br> E
B
<br> O
P
<br> O
Z
<br> A
P
<br> L
A
<br> C
E
<br> N
Í
<br>
C
<br> E
N
<br> Y
N
<br> A
M
<br> ÍS
TĚ
<br> OB
LA
<br> ST
1
<br> -1
3
<br> ZÓ
NA
<br> A
ZÓ
<br> NA
B
<br>
V
<br> P
R
<b...
0102790_Jaselska.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0091126/2024/2 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0102790/2024/TOMS TEL./E-MAIL: +420 542 174 131 / tomasovic.stefan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno,IČ 75151499 (dále jen „Policie ČR“),který vydal stanovisko
<br> pod č.j.: KRPB-31201-3/ČJ-2024-0602DI ze dne 21.02.2024,na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c)
<br> a odst.5 zákona o silničním provozu <.>
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikace ul.Jaselská ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která
<br> je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace vjezdu na stavbu a umístění trafostanice včetně vrátnice naproti objektům Jaselská
<br> 198/15 a 200/17 v rámci výstavby Kolejních domů sv.Augustina <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období od 13.03.2024 do 05.03.2025.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povol...

Načteno

edesky.cz/d/8619714

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz