« Najít podobné dokumenty

Město Brno - ŽP/17086/24/HPS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_17086.pdf
Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Oddělení správy poplatku za komunální odpad
<br>
Magistrát města Brna | Odbor životního prostředí | Oddělení správy poplatku za komunální odpad
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XX.XX.XXXX
Č.J.: ŽP/17086/24/HPS TEL./E-MAIL: 542 174 310 /makhloufi.simona@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 29.02.2024 do dne 02.04.2024
<br>
<br> je v budově pracoviště správce daně,Šumavská 35,3.patro,kancelář č.dveří 301
<br>
ve dnech
<br>
<br> pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
úterý od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin
<br>
<br> středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
<br> čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin
<br>
pátek od 8:00 do 12:00 hodin
<br>
<br>
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.2021/000461/HPS,jímž se v něm uvedeným
<br> poplatníkům stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
<br> využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
POČET LISTŮ: 01
<br>
Vyvěsit 30 dní!
<br>
XXXXXX XXXXXXXXX
referent správy poplatku
<br>
<br>
<br>
2024-02-29T10:58:51+0100

Načteno

edesky.cz/d/8619710

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz