« Najít podobné dokumenty

Město Brno - ŽP/19015/24/HPS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_19015.pdf
Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Oddělení správy poplatku za komunální odpad
<br>
Magistrát města Brna | Odbor životního prostředí | Oddělení správy poplatku za komunální odpad
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XX.XX.XXXX
Č.J.: ŽP/19015/24/HPS TEL./E-MAIL: 542 174 310 /makhloufi.simona@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 29.02.2024 do dne 02.04.2024
<br>
<br> je v budově pracoviště správce daně,Šumavská 35,3.patro,kancelář č.dveří
<br>
ve dnech
<br>
<br> pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
<br>
středa od 14:00 do 16:30 hodin
<br>
<br> nebo po domluvě s výše uvedenou úřední osobou správce daně
<br>
<br>
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.2023/000015/HPS jímž se v něm uvedeným
<br> poplatníkům stanovuje místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství za období od do
<br>
<br>
<br>
<br>
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
POČET LISTŮ: 01
<br>
Vyvěsit 30 dní!
<br>
XXXXXX XXXXXXXXX
<br> referent správy poplatku
<br>
<br>
<br> 2024-02-29T12:37:33+0100

Načteno

edesky.cz/d/8619703

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz