« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - Výroční zpráva za rok 2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2023.pdf
Statutární město Ostrava
<br> Městský obvod Polanka nad Odrou
<br>
<br>
Výroční zpráva v souladu s § 18 zák.106/1999 Sb.o svobodném
<br> přístupu k informacím za rok 2023
<br>
<br>
<br>
Počet podaných žádostí o informace souladu se zák.106/1999 Sb.<.>.<.>.<.> ………………….….<.> 9
<br>
<br> Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti ……………………………………………0
<br>
<br> Počet podaných odvolání proti rozhodnutí…………………………………………….…….0
<br>
<br> Opis podstatných částí každého rozsudku soudu……………………………………….<.> ….<.>.0
<br>
<br> Výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
<br> licence………………………………………………………………………………….…….<.> 0
<br>
<br> Počet stížnosti podaných podle § 16a,důvody jejich podání,stručný popis……………… 0
<br>
<br> Další informace,vztahující se k uplatňování tohoto zákona…………………………………0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Zdeňka Kloužková v.r <.>
<br> tajemnice ÚMOb Polanka nad Odrou
<br>
<br>
<br> V Polance nad Odrou dne 29.2.2024

Načteno

edesky.cz/d/8616746

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
10. 04. 2024
10. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz