« Najít podobné dokumenty

Obec Budíkov - Schválený rozpočet obce Budíkov na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet obce Budíkov na rok 2024
Obec Budíkov,IČO 00247901
<br> Schválený rozpočet — závazně ukazatele,rok 2024
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org vzestupné,Orgz vzestupně
<br> KEO4 1.12.11 UR020
<br> Rozpočet- závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 511 zákona 625072000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> PŘÍJMY XXX XXX Ns! Zdr Uz orgz Název Kč Z toho
<br> Bez paragrafu 9 237 100.00
<br> 1012 Podnikání a restrukturalizece v 49 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 000 000,00 2310 Pitná voda 293 000.00 2321 Odvádění & čistění odpadních vod a 128 000,00 3612 Bytové hospodářství 35 000,00 3613 Nebytové hospodářství 15 000.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 630 000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných 100 000,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a 2 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 300 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 100 000,00
<br> PŘÍJMY celkem: 11 035 100,00
<br> VÝDAJE XXX XXX Nst Zdr Uz orgZ Název Kč Z toho XXXX Pěstební činnost 65 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 223 000,00 1036 Správa v lesním hospodářství 186 000,00 1069 Ostatní správa v zemědělství 41 000.00 2141 Vnitřní obchod 10 000.00 2212 Silnice 2 480 000.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000,00 2310 Pitná voda 677 500,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 146 700,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 150 000.00 3111 Mateřské školy 345 000,00 3141 Školní stravování 50 000.00 3314 Činnosti knihovnické 4 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 4 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot 309 600.00 3341 Rozhlas a televize 306 000.00 3399 Ostatní záležitosti Kultury,církví a 105 000.00 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 80 000,00 3419 Ostatní sportovní činnost 105 500,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 405 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000.00 3631 Veřejné osvětlení...

Načteno

edesky.cz/d/8615619

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz