« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - POZEMEK, P. Č. 3766/3 O VÝMĚŘE 13 M2 V K. Ú. MOST II, OBEC MOST

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
Typová kupní smlouva.pdf
1470/UCV/2024-UCVM
Čj.: UZSVM/UCV/1216/2024-UCVM
<br>
TYPOVÁ KUPNÍ SMLOUVA – PRO INFORMACI UCHAZEČŮM V ELEKTRONICKÉ AUKCI
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXX,ředitel odboru Odloučené pracoviště Chomutov <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …(akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ………
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…(akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: …………… <,>
trvalý pobyt:……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…(akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: …………… <,>
trvalý pobyt:……… <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob) <,>
se sídlem…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO:………,DIČ:……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.……
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…(přesné znění názvu územně samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO:………,DIČ:……… <,>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a po...

Načteno

edesky.cz/d/8613197

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz