« Najít podobné dokumenty

Obec Salačova Lhota - Usnesení ZO 18 - 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Salačova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO 18 - 2024
Zápis z 18.zasedání Zastupitelstva obce Salačova Lhota konané
dne 27.2.2024 v 18.00 hodin
<br>
<br>
Přítomni: 7 členů ZO - XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX <,>
XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX
<br>
Omluveni :
<br>
Hosté: XXXXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
Program:
<br> 1.Zahájení
2.Kontrola plnění usnesení z 17.zasedání zastupitelstva obce
3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
4.Schválení programu
5.Posouzení stavu komunikace
6.Darovací smlouva kraj Vysočina
7.Dětský karneval
8.Různé
<br>
<br>
<br>
<br>
1.Zahájení
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl v 18.00 hodin XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX <.>
<br>
<br> X.Kontrola plnění usnesení z 17.zasedání zastupitelstva obce
<br> Usnesení 186/2024:
<br> Zastupitelstvo obce konstatuje,že byla splněna všechna usnesení z 17.zasedání Zastupitelstva obce <,>
konané 16.2.2024,ke kterým nebylo vzneseno připomínek <.>
<br>
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
<br> 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
<br>
Usnesení 187/2024:
<br> Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu XXXX XXXXX XXXXXX a XXXX XXXXXXXXX Prokopa <.>
Zapisovatelem XXXX XXXXXXXXX Bareše <.>
<br>
Pro: X Proti: X Zdržel se: 0
<br>
<br>
<br>
4.Schválení programu
<br>
Usnesení 188/2024:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program zasedání zastupitelstva obce <.>
<br>
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5.Posouzení stavu komunikace
<br>
Usnesení 189/2024:
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o provedeném posouzení stavu
<br> komunikace před převzetím do správy obce Salačova Lhota ze dne 31.1.2024 (viz.Příloha)
<br>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 6.Darovací smlouva kraj Vysočina
<br>
Usnesení 190/2024:
<br> Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím daru pozemků,staveb a silnic v rozsahu darovací smlouvy mezi
<br> krajem Vysočina a obcí Salačova Lhota <.>
<br>
<br> Pro: 4 Proti: 3 Zdržel : 0
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/8608860

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Salačova Lhota
12. 04. 2024
12. 04. 2024
12. 04. 2024
10. 04. 2024
10. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Salačova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz