« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Územní rozhodnutí č. 4/2024 - výstavba nového veřejného osvětlení-

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí č. 4 2024.pdf [0,74 MB]
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne: 09.11.2024
<br> Naše spis.zn.: MU/27952/2023/5660
<br> Naše čj.: MU/04357/2024/SÚ-UŘO2
<br> Počet stran: 23
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 0
<br> Spis.znak/skart.režim: 328.3/A 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> rosik@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 26.02.2024
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLAŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.4/2024
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,v souladu se zvláštním ustanovením
o použitelnosti zákona v přechodném období dle § 334a odst.1 a 3 zákona č.283/2021 Sb.<,>
stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nový stavební zákon"),jako stavební
úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
09.11.2023 podala
<br> Obec Radotín,IČO 00636525,Radotín č.p.43,753 54 Radotín <,>
kterou zastupuje na základě plné moci
Ing.XXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Dlouhá č.p.XXX,678 01 Blansko
<br> (dále jen "žadatel") <,>
<br> a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky
č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> Obec Radotín - výstavba nového VO
<br> na pozemku parc.č.st.60 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.64 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.27/1 (ostatní plocha),parc.č.40/1 (zahrada),parc.č.44/1 (zahrada) <,>
parc.č.49 (ostatní plocha),parc.č.50 (ostatní plocha),parc.č.52 (zahr...
priloha_1321904293_0_Radotin_Katastralni_situacni_vykres_Obec_Radotin_vystavba_noveho_VO-2.pdf [0,40 MB]
226/3
<br> 226/4
<br> 221/3
<br> 884
<br> 221/2 226/2
<br> č.35
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 6-B v = 6 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.32
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.33
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.34
VÝLO
<br> ŽN
ÍK U
<br> N
I 1 - 500
<br> STÁVAJÍC
Í BETO
<br> N
O
<br> VÝ
SLO
<br> U
P v = 7 m
<br> M
AR
<br> U
T S G
<br> 2 M
01
<br> 1xLED
<,> 55,4W
<br>,7890lm
<br> č.31
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.30
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.29
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.28
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.26
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.25
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.24
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.23
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.22
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.21
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.20
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.19
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M
<br> 01
1xLED
<br>,55,4W
<,> 7890lm
<br> č.18
U
<br> D
1/76-1000
<br> STB 7-B v = 7 m
M
<br> AR
U
<br> T S G
2 M...

Načteno

edesky.cz/d/8608631

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz