« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Valná hromada honebního společenstva Světice - 18. 3. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
HONEBNÍSPOLEČENSTVO SV Ě T l C E
25101Světice
lčo:43753485
<br> Všem členům honebního společenstva Světice
<br> PozvÁNKA
<br> Na jednánívalné hromady honebního společenstva Světice,která se koná 18.března 2024 od 77:O0
hodin v Hostincina Klokočné,Klokočná 7L,25t64 <,>
<br> Program:
<br> 1,Prezentace
2,Zahájení valné hromady
3.Schválení programu valné hromady
4.Volba zapisovatele,skrutátora a volební komise <,>
5.Schváleníjednacího a volebního řádu <.>
6.Volba honebního starosty
7,Usnesení a závěr
<br> Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě.Ve
<br> smyslu § 22 odst,4 zák,č.449l2101 Sb <.>,se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční
<br> většina)uskuteční jednánívalné hromady po uplynutí jedné hodiny <.>
<br> Ve Světicích dne 27.2.2O24
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO SVĚT|CE
<br> 251 01 U Hřiště
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/8605088


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz