« Najít podobné dokumenty

Obec Rynárec - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Rynárec č. 2/2024, konané dne 4. 3. 2024 v 18:00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rynárec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Rynárec č. 2/2024, konané dne 4. 3. 2024 v 18:00 hod.
OBEC RYNÁREC
<br>
<br>
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Rynárec
č.2/2024,které se koná dne 4.3.2024 v 18.00 hod <.>
<br>
<br> V souladu s § 92 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
SVOLÁVÁM
<br> na pondělí 4.3.2024 v 18:00 hodin na Obecní úřad v Rynárci
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RYNÁREC
<br>
<br>
<br>
Program jednání
<br>
1.Zahájení
<br> 2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3.Schválení programu zasedání
<br> 4.Kontrola Usnesení z minulého zasedání
<br> 5.Účetní výkazy příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rynárec za IV.čtvrtletí 2023
<br> 6.Účetní výkazy obce Rynárec za IV.čtvrtletí 2023
<br> 7.Inventarizační zpráva příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rynárec za rok 2023
<br> 8.Inventarizační zpráva obce Rynárec za rok 2023
<br> 9.Výroční zpráva o hospodaření za rok 2023 příspěvkové organizace Základní škola
<br> a mateřská škola Rynárec
<br> 10.Účetní závěrka za rok 2023 + Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
<br> příspěvkové organice Základní škola a mateřská škola Rynárec
<br> 11.Výše úhrady výdajů školských zařízení na rok 2024
<br> 12.Rozpočtové opatření č.2/2024
<br> 13.Cena vodného a stočného na rok 2024
<br> 14.Žádost o finanční dar - Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s
<br> 15.Žádost o finanční dar – Zdravotní klaun,o.p.s <.>
<br> 16.Žádost o finanční dar – Centrum XXXX XXXXX
<br> XX.Žádost o odkup části pozemku p.č.1010/1 v obci a k.ú.Rynárec o výměře 87 m2
<br> 18.Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ke Změně č.2 Územního plánu Rynárec
<br> 19.Různé - diskuse
<br> 20.Závěr
<br>
<br>
V Rynárci dne 26.2.2024
<br>
<br> ….<.>.<.> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Ing.XXX XXXX
starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce OÚ i na elektronické úřední desce dne: 26.2.2024
<br> Sejmuto z úřední desky OÚ i z elektronické úřední desky dne: ……………….<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/8586462

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rynárec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz