« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Chvatliny - Zápis ze zasedání ZO ze dne 20. 2. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Chvatliny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 20. 2. 2024
Zápis ze zasedání ZO ze dne 20.2.2024 « Informační server obce Dolní Chvatliny 
Přítomni:       XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXX
Omluveni:     XXXXX XXXXXX
Zapisovatel: XXXXX XXXXX
 
X) Rozpočtové opatření číslo X/XXXX
X) Účetní závěrka obce Dolní Chvatliny za rok 2023
5) Účetní závěrka MŠ Dolní Chvatliny za rok 2023
6) Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2024
7) Nákup pozemku
9) Usnesení a závěr
1.Starosta zahájil dnešní jednání v 19:00 hodin s tím,že je přítomno 9 členů zastupitelstva.Zastupitelstvo je usnášeníschopné.Hlasování o návrhu programu,zapisovatele a ověřovatelů.  Schváleno 8 hlasy přítomných <.>
2.Činnost OÚ za uplynulé období
Obvyklý provoz obecního úřadu,příprava rekonstrukce VO a oprav komunikací v Horních Chvatlinách a Mančicích,rozšíření kabelové sítě v Horních Chvatlinách – zemní práce,dokončení oprav víceúčelového hřiště a závěrečné vyhodnocení dotace z NSA – vše v pořádku,geodetické zaměření a kolaudace „Dešťové kanalizační stoky v Dolních Chvatlinách.“ – příprava závěrečného vyhodnocení dotace,řešení dopravní situace na komunikaci III.třídy 12538 přes Mančice,proběhla instalace nových autobusových zastávek ve všech částech obce,vítání občánků v budově OÚ – poděkování KKO za přípravu,proběhlo jednání se SŽDC ohledně výstavby VRT na MěÚ v Kouřimi,oprava chodníku v Horních Chvatlinách u autobusové zastávky,oprava zastávky Mančice,dotace od ÚP na pracovníka pro úklid obce – došlo ke změnám proplácení od ÚP,pro obec je to již nevýhodné a nelze již využít jako v roce 2023 – nebude žádáno.ZO bere na vědomí <.>
3.Rozpočtové opatření číslo 1/2024
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.1/2024.Schváleno 8 hlasy přítomných <.>
4.Účetní závěrka obce Dolní Chvatliny za rok 2023
Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku Obce za rok 2023 8 hlasy přítomných <.>
5.Účetní závěrka MŠ Dolní Chvatliny za rok 2023
Zastupitelstvo Obce Dolní...

Načteno

edesky.cz/d/8583174

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Chvatliny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz