« Najít podobné dokumenty

Obec Jiřice - Zápis z jednání 22. 2. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jiřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání 22. 2. 2024
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jiřice konaného dne
<br> 22.02.2024 od 18.00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu v Jiřicích
Přítomni: p.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXX,Ing.XXXXX XXXXX,Čermák
<br> Pavel,XXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXX,Mgr.XXXXXXXX XXXXX
Počet přítomných členů zastupitelstva obce: X - zastupitelstvo je usnášeníschopné
P r o g r a m :
<br> 1.EG.D,a.s.– žádost o odkup pozemku ve Speřicích na novou trafostanici
2.EG.D,a.s.– žádost o odprodej části pozemku p.č.355 v Jiřicích
3.Žádost o odprodej pozemku p.č.1343/70 v Jiřicích
4.Rozpočet obce Jiřice na rok 2024
5.ZŠ a MŠ Jiřice – žádost o udělení výjimky v mateřské škole (více dětí)
6.Kontrolní výbor – plán práce na rok 2024
7.Provedená inventarizace obecního majetku k 31.12.2023
8.Domov blahoslavené Bronislavy – žádost o finanční podporu
9.Žádosti o finanční podporu: - Centrum pro zdravotně postižené Pelhřimov
- Jihlavský spolek neslyšících,p.s.Havlíčkův Brod
<br> - Linka důvěry STŘED,Třebíč
<br> - Linka bezpečí,z.s <.>
<br> 10.Centrum LADA,z.s.Pacov – žádost o finanční příspěvek
11.Různé: - pokácení lípy na Radostíně
- dotace z programu Obnova venkova Vysočiny
- aktualizace Programu rozvoje obce Jiřice na období 2024-2030
- vepřové hody sobota 2.3.2024
Starosta seznámil přítomné zastupitele s navrženým programem,ze zastupitelů nikdo doplnění nežádal.Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni XXX XXXXXX Vincence a XXX XXXXX XXXXXX
Hlasování: pro – X,proti – X,zdržel se – 0
1.Společnost EG.D,a.s.zaslala k projednání Kupní smlouvu na pozemek 9/19 o výměře 29m2 v k.ú.Speřice.Kupní cena byla sjednána dohodou smluvních stran a činí 550,- Kč za 1m2,což je při výměře pozemku 29m2 celkem 15.950,- Kč.Pozemek bude sloužit k umístění a provozování nové trafostanice.Zastupitelé kupní smlouvu předběžně odsouhlasili.Bude vyvěšen záměr obce o prodeji <.>
Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Jiřice schvaluje prodej pozemku p.č.9/19 ...

Načteno

edesky.cz/d/8582763

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jiřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz