« Najít podobné dokumenty

Město Kladno - ROZHODNUTÍ - Výstavba inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 81/2, 88/3 v katastrálním území Kačice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kladno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTÍ - Výstavba inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 81/2, 88/3 v katastrálním území Kačice
Kontaktní spojení: Tel: 312 604 385 Email: kristyna.seflova@mestokladno.cz
Fax: Web: http://www.mestokladno.cz
<br> Strana č.1
<br>
<br> Magistrát města Kladna
<br> Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad
<br>
<br> ADRESA PRACOVIŠTĚ:
<br> Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
<br>
<br> DORUČOVACÍ ADRESA:
<br> Magistrát města Kladna
nám.Starosty Pavla 44
272 01 KLADNO
<br>
<br>
<br>
<br> Č.jednací: SMKL/028671/2024/OVH Vyřizuje: Ing.Šeflová - pov.č.T-42/2021 - OŽP
Spis.zn.: OŽP/194244/2023/KŠ Kladno: 12.2.2024
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
<br>
Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna,jako vodoprávní úřad věcně
<br> příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších
předpisů,a jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 25 a § 27 zákona č <.>
274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů,a speciální
stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a jako místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,a podle ustanovení § 334a odst.1 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve
znění pozdějších předpisů,ve stavebním řízení posoudil žádost o vydání stavebního
povolení,kterou dne 7.8.2023 podal
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,K farmě 369,273 04 Kačice <,>
kterého zastupuje XXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Václava Milera 208,272 04 Kladno-
Rozdělov
(dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení:
<br>
I.vydává
<br> podle § 115 odst.1 stavebního zákona a § 15 odst.1 a 6 vodního zákona <,>
<br>
stavební povolení
<br> k provedení stavby vodního díla
<br> Výstav...

Načteno

edesky.cz/d/8582468

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Kladno
18. 04. 2024
17. 04. 2024
17. 04. 2024
17. 04. 2024
17. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Kladno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz