« Najít podobné dokumenty

Obec Lužná - Zápis z 10. zasedání ZO Lužná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

240215 - zápis z 10. zasedání ZO an (1).pdf
Obec Lužná
Zastupitelstvo obce 15.2.2024
<br> 1
<br>
Z á p i s
<br>
<br>
z 10.zasedání zastupitelstva obce,které se konalo dne 15.2.2024 od 18:00 hod <.>
v budově školicího centra v Lužné na nádraží
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přítomni:
Zastupitelé:
XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,Ondřej
Strnad,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX.XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
Omluveni: XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br>
PROGRAM
<br>
X.Zahájení,schválení programu,ověření zápisu z minulého zasedání
2.Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů zápisu
3.Zpráva o činnosti rady od minulého zasedání zastupitelstva obce
4.Schválení převodu financí na vkladový účet
5.Záměr na prodej pozemků p.č.384/1 a 384/2
6.Podání žádosti o dotaci Středočeského kraje v Programu 2021-2024
7.Schválení navýšení rozpočtu na akci „Lužná – stavba autobusové zastávky,chodníku a VO u
<br> křižovatky ulic Tyršova a Lišanská v obci Lužná“
8.Různé
9.Diskuze
<br>
<br> 1.Zahájení,schválení programu,ověření zápisu z minulého zasedání
<br>
Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce XXXX XXXXXX,přivítala všechny
přítomné zastupitele a hosty.Konstatovala,že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno <,>
podle prezenční listiny je k zahájení přítomno 12 zastupitelů,řádně omluveni jsou zastupitelé Roučová <,>
Šlégrová a XXXXXXXX,veřejné zasedání zastupitelstva je tudíž usnášeníschopné.Sdělila,že zápis z
minulého zasedání zastupitelstva obce byl řádně podepsán oběma ověřovateli,a to zastupiteli
Ondřejem Strnadem a Nikolou Sládkovou.Vyzvala oba zastupitele,aby se vyjádřili osobně k zápisu –
bez připomínek.Dále vyzvala všechny zastupitele k vyjádření případných připomínek k minulému
zápisu ze zastupitelstva obce – také bez připomínek.Starostka jmenovala ověřovateli zápisu z tohoto
zasedání zastupitele Jitku Krabcovou a Tomáše Hornofa,zapisovatelem zápisu z jednání XXXXXX XXXXX <.>
Zastupitelstvo přistoupilo k...

Načteno

edesky.cz/d/8582096

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz