« Najít podobné dokumenty

Obec Kámen (Pelhřimov) - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.2.2024 obec Kámen

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kámen (Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.2.2024 obec Kámen.pdf
EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz
<br> info@egd.cz
<br> Naše značka
240067244
<br> Sídlo společnosti:
Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně,oddílu B,vložka 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 5
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br> Brno,14.02.2024
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5 zákona
č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem
v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 5
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Odstávka číslo: 240067244
<br> Dne
29.02.2024
<br>
od 08:00
<br>
do 29.02.2024
<br>
15:30
<br> Vypntué adresy:
Obec
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u Pacova
Dobrá Voda u ...

Načteno

edesky.cz/d/8581463

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kámen (Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz