« Najít podobné dokumenty

Město Odolena Voda - Dodatečné povolení stavby-rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Odolena Voda.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8712-2023_Dodatečné_povolení_stavby-rozhodnutí.pdf (1265 kB)
Č.j.STO-8712/2023 Je 1
<br> Městský úřad XXXXXXX XXXX
Dolní náměstí XX,XXX XX XXXXXXX XXXX
<br> stavební odbor
<br>
<br>
<br> Datum: 22.února 2024
<br>
<br>
<br> Č.j.: STO-8712/2023 Je
<br> Spis zn.: 1886/2023
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: petr.jenik@odolenavoda.cz
<br> IDDS: nxabgzu
<br>
<br> Věc: Dodatečné povolení stavby nazvané – „přístavba kryté terasy k rodinnému domu č.p.: 604“ na
<br> pozemku parc.č.177/106 v k.ú.: XXXXXXX XXXX
<br>
<br> Rozhodnutí
Dodatečné povolení stavby
<br> Výroková část:
<br> Dne 12.10.2023 XXXXX XXXXXX XXX,XX.XX.XXXX,Ke Zlatkovu č.p.604,250 70 XXXXXXX XXXX,zastoupen
<br> na základě plné moci Ing.Milanem Grubauerem,16.03.1974,Hlavní č.p.159/26,250 64 Měšice u
<br> Prahy (dále jen „stavebník / vlastník stavby“) žádost na vydání dodatečného povolení stavby: „Přístavba
<br> kryté terasy k rodinnému domu č.p.: 604“ (dále jen „stavba“) na pozemku parc.č.177/106,parc.č.st <.>
<br> 1284 v katastrálním území XXXXXXX XXXX.Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno <.>
<br> Městský úřad XXXXXXX XXXX,stavební odbor,jako příslušný stavební úřad ve smyslu ust.§334a zákona
<br> č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) podle ust.§
<br> 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb.ve znění účinném do 31.12.2023 o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon"),přezkoumal předloženou
<br> žádost podle § 129 odst.2 a 3 a § 109 až 115 stavebního zákona a rozhodl takto:
<br> I.Podle § 129 odst.3 stavebního zákona,s přihlédnutím k ustanovení § 115 stavebního zákona výše
uvedenou stavbu dodatečně povoluje <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> • Přístavba kryté terasy ke stávajícímu rodinnému domu v Odoleně Vodě na pozemku parc.č <.>
177/106,k.ú.: XXXXXXX XXXX.Krytá terasa je provedena jako celodřevěná stavba složená z
<br> dřevěných sloupků podpírajících konstrukci dřevěného pultového krovu s krytinou z plastové krytiny
<br> v tra...

Načteno

edesky.cz/d/8581325

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Odolena Voda      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz