« Najít podobné dokumenty

Obec Žehuň - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Žehuň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žehuň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Žehuň 4.3.2024
O B E C N Í Ú Ř A D Ž E H U Ň
289 05 Žehuň 136,okres Kolín
<br> tel.325 655 379,e-mail:ou-zehun@seznam.cz
<br>
<br>
<br> INFORMACE
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Žehuň
<br>
<br> Obecní úřad v Žehuni v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Žehuň
<br> svolaného starostou obce Žehuň v souladu s § 92 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: obec Žehuň – kulturní místnost č.p.11
<br> Doba konání: 4.3.2024 od 18:00
<br>
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Rozpočtové opatření
<br> 4) Smlouva OSA
<br> 5) Dodatek č.3 na opravu kostela sv.Gotharda
<br> 6) Smlouva o sdružení prostředků pro SDH - Ohaře
<br> 7) Záměr obce – prodej pozemku 428 v k.ú.Hradčany u Žehuně
<br> 8) Dotace pro rok 2024
<br> 9) Výběrové řízení na dodavatele - mateřská škola - zahájení
<br> 10) Různé
<br> 11) Diskuse
<br>
<br> V Žehuni dne 25.2.2024
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.2.2024
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/8581049

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žehuň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz