« Najít podobné dokumenty

Obec Drahenice - Usnesení ze zasedání ZO dne 21.2.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drahenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání ZO dne 21.2.2024.docx
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Drahenice,konaného dne 21.2.2024
<br> Zastupitelstvo obce se po projednání usneslo schválit:
1.rozšíření programu a program veřejného zasedání ZO dne 21.2.2024
2.ověřovatele a návrhovou komisi zápisu a usnesení ze ZO dne 21.2.2024
3.zamítnutí žádosti spolku Lungta,Dlouhá 609/2,110 00 Praha o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“
4.bez výhrad zápis inventarizační komise za rok 2023
5.bez výhrad zápis kontrolního výboru za II.pololetí roku 2023 <.>
6.bez výhrad zápis finančního výboru za II.pololetí roku 2023
7.zamítnutí návrhu smlouvy na úhradu nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových
výrobků se společnosti NEVAJGLUJ a.s <.>,Na strži 1702/65,140 00 Praha – Nusle <.>
8.plán financování obnovy vodovodu na období 2024-2033
9.prodloužení vkladového účtu u ČS a.s a kompetenci starosty obce k provádění prodloužení
vkladového účtu na další období <.>
10.změnu odborného zástupce a příkazní smlouvy na výkon činnosti odborného zástupce
vodovodu dle § 6 zákona 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích s Ing <.>
Jiřím Sukupem,Kyšice e.č.47,330 01 Kyšice v ceně 4 000,-/ měsíčně od 1.3.2024 <.>
Starosta obce pověřen podpisem předložené smlouvy <.>
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci:
- informace o provedené kontrole HZS Středočeského kraje,Územní odbor Příbram
kontrolou nebyly zjištěny závady nebo nedostatky,doporučeno pořízení elektrocentrály
- informace o členech skupiny krizové řízení a povodňové komise
členové zastupitelstva obce
- informace o stavu bankovních účtů obce
- informace o postupu kolaudace nového vrtu
obdrženo kladné stanovisko SÚJB,požádáno o stanovisko KHS,následně kolaudace
- informace o provedeném rozpočtovém opatření
provedeno rozpočtové opatření č.5/2023 dle předložené rozpočtové změny s důvodovou
zprávou <.>
Pro 6 Proti 0 Zdržel-se 0
<br> 6 <.>
<br>
<br>
<br>
Podpisy ověřovatelů: Podpis a razítko starosty:
XXX XXXXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXX Podpis ...

Načteno

edesky.cz/d/8570051

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drahenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz