« Najít podobné dokumenty

Obec Opočnice - Zápis z 12. zasedání OZ - 12.2.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Opočnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 12. zasedání OZ - 12.2.2024
Zápis z 12.zasedání Zastupitelstva obce Opočnice konaného dne 12.2.2024 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Opočnici
<br> Přítomni: J.Košvancová,Ing.Hladík,0.Simon,Ing.Pudil Najbrtová,Bc.Strejčková,Ing.Koldinský
<br> Omluveni: J.Krejčík
<br> Program:
<br> Zahájení a určení ověřovatelů zápisu <.>
<br> Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva <.>
<br> Upřesnění usnesení č.100/2023 <.>
<br> Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 <.>
<br> Projednání a schválení upraveného zadání Územního plánu Opočnice.Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene 5 ČEZ Distribuce.Projednání a schválení příkazní smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2024.Projednání žádosti o podporu — ZO ČSOP Polabí — Ekocentrum Huslík <.>
<br>.Rozpočtové opatření č.1/2024 <.>
<br> 0.Oprava cesty v obecním lese Holička <.>
<br> 1.Informace obecního úřadu <.>
<br> “**CPOSQP'řPJNř'
<br> 1.Zahájení provedla paní starostka uvítáním přítomných a navržením ověřovatelů zápisu: paní Ing.Alenu Pudil Najbrtovou a pana lng.Víta Koldinského <.>
<br> Usnesení č.1/2024: Zastupitelstvo obce Opočnice po projednání schvaluje ověřovateli zápisu paní Ing.Alenu Pudil Najbrtovou a pana Ing.Víta Koldinského <.>
<br> Hlasování: Pro 6,Proti O,Zdrželi se 0
<br> Dále paní starostka seznámila přítomné s navrženým programem jednání,který doplnila o bod: Oprava cesty v obecním lese Holička <.>
<br> Usnesení č.2/2024: Zastupitelstvo obce Opočnice po projednání schvaluje navržený a doplněný program jednání <.>
<br> Hlasování: Pro 6,Proti O,Zdrželi se O
<br> 2.Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva:
<br> a) Na minulém zasedání zastupitelstvo projednalo a schválilo prodloužení nájmů pozemků okolo hřiště na další tři roky <.>
<br> b) Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu nájemní smlouvy na obecní pole na XXXX XXXX Fialu ml <.>
<br> c) Zastupitelstvo schválilo cenu stočného pro rok 2024 <.>
<br> d) Zastupitelstvo projednalo a schválilo novou výši odměn neuvol...

Načteno

edesky.cz/d/8560101

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Opočnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz