« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Usnesení ZO č. 1 ze dne 20. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO_č.1_ze dne 20.2.2024.pdf [0,12 MB]
Radotín
<br> Usnesení
z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín
<br> konaného 20.února 2024
<br> Zastupitelstvo obce v z a l o n a v ě d o m í :
<br> Kontrolou usnesení bylo zjištěno:
ad 8b) ze 4.zasedání 2023 (trvá) – odstranění plotu na dětském hřišti
<br> ad 5) z 5.zasedání 2023 (trvá) - po předložení smlouvy s obcí Soběchleby na odvádění a
čištění odpadních vod
<br> ad 10h) ze 6.zasedání 2023 (trvá) - oprava propadlé kanalizaci nad Zdráhalovým
<br> ad 8) ze 7.zasedání 2023 (splněno) - finanční dar pro Andělé stromu života p.s <.>
<br> ad 9b) ze 7.zasedání 2023 (splněno) - kolaudace hasičská zbrojnice
<br> ad 7a) informaci Ing.Caletkové,že budou osloveny 3 firmy k předložení cenové nabídky na
akci „Stavební úpravy územní komunikace na pozemku p.č.50“,následně bude provedeno
výběrové řízení.ad 7c) informaci,že v sobotu 9.3.2024 se uskuteční Ples Mikroregionu v Pavlovicíchad 7d) informaci,že v pátek 8.3.2024 se v 18:00 hod uskuteční na obecním úřadě 2.setkání se seniory.Organizací akce je pověřena kulturní komise.ad 7f) poděkování členům inventarizačních komisí za provedené inventury a p.Volfovéza přípravu podkladů
Zastupitelstvo obce p r o j e d n a l o :ad 4) skácení stromu – jasanu u domu č.p.32,který je ve vlastnictví obce Radotín,Budouosloveny alespoň 2 subjekty k předložení cenové nabídky <.>
Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o:
<br> ad 1) zapisovatele zápisu: XXXX XXXXXXXX (X hlasů pro)
<br>
<br> ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX Pátková,(X hlasů pro)
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX (X hlasů pro)
<br> ad X) program zasedání zastupitelstva 20.2.2024 (6 hlasů pro)
<br> ad 4) „Smlouvu o převzetí role editora údajů dopravní a technické infrastruktury vevlastnictví obce pro účely vedení Digitálně technické mapy Olomouckého kraje“.(schváleno 6 hlasů pro) ad 5) v souladu s novelou zákona č.128/2000Sb <.>,o obcích valorizaci odměn starosty,místostarosty a členů zastupitelstva o 20%,a to 20.2.2024,tj.:
Starosta (neuvolněný): Ing.XXXXXX XXXXXXXXX XX XXX,- Kč...

Načteno

edesky.cz/d/8558007

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz