« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Beroun) - Informace o výsledcích projednávání z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 1. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Beroun).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o výsledcích projednávání z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 1. 2024
Informace o výsledcích projednávání z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.1.2024 | Zápisy a usnesení ZO - Obec a Obecní úřad - Obec OlešnáDnes je: 23.02.2024
Svátek slaví: Svatopluk
 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.1.2024
Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,  Jiří Svoboda,XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX
 
 
Hlasování:                 pro:   X                     proti:  X                              zdržel se:   0
Usnesení č.1/1/24 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje: návrhovou komisi ve složení předseda: XXXXXX XXXXXX,členové XXXX XXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXX.Dále schvaluje jako ověřovatele zápisu Petra Pospíšila a XXXXXX XXXXX.          
Hlasování:                  pro:  X                      proti: X                             zdržel se: 0
Usnesení č.2/1/2024 bylo schváleno
 
3.Usnesení č.3/1/2024
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1/24 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.10.2023 mezi smluvními stranami zhotovitel Ekoefekt Rokycany s.r.o <.>,Raková 13 <,>
338 01 Rokycany a objednatelem Obcí Olešná,267 64 Olešná 104 a pověřuje starostku k podpisu Dodatku č.1/24.                           
Hlasování:               pro:   7                       proti: 0                             zdržel se: 0
Usnesení č.3/1/2024 bylo schváleno
 4.Usnesení č.4/1/24
Zastupitelstvo obce schvaluje odvolání paní Petry Sládkové DiS.z pracovního místa ředitele Mateřské školy Olešná,okres Beroun se sídlem Olešná čp.71,267 64 Olešná IČ 75033241,a to k 31.5.2024. 
Hlasování:               pro:  7                       proti: 0                            zdržel se: 0
Usnesení č.4/1/2024 bylo schváleno
 
5.Usnesení č.5/1/24
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení a zahájení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Olešná,okres Beroun se sídlem Olešná čp.71,267 64 Olešná IČ 75033241,s předpokládaným nástupem 1.6.2024.                                   
          Hlasování:          ...

Načteno

edesky.cz/d/8554896

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Beroun)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz