« Najít podobné dokumenty

Obec Hlízov - Záměr - prodej pozemku 300/17

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlízov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - prodej pozemku 300/17 (269 kB)
Obecní úřad Hlízov Hlízov 164,285 32 Tej.: 327 571 971
<br> ICO: 00640336
<br> e-mail: podatelnaQobec-hlizovxz Záměr Obce H 1 í z o v
<br> Obecní úřad Hlízov sděluje veřejnosti podle zákona č.128/ZOOOSb.š 39 o obcích ve znění pozdějších platných předpisů,svůj záměr
<br> prodat pozemek
<br> panč.300/17 pozemek o výměře 18 m2
<br> Základní XXXX XXXX stanovena znaleckým posudkem.Záměr stanoven usnesením ZO Obce Hlízov č.3-1-2024 ze dne 29.1.2024 <.>
<br> Pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č.10001 pro obec i katastrální území Hlízov <.>
<br> Vyvěšeno : 23.2.2024
<br> Sejmuto:,Digitálně podepsal / / MVDr Antonln MVDr.XXXXXXX XXXXXX /: ' Datum: XXXXXXXX,“ ' „S.<.> IÝŠÍ'ÝĚ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 190.059? 103199“.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ó.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> MVDr.XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta místostarostka

Načteno

edesky.cz/d/8551198

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlízov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz