« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument19_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument19_2024.pdf
Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
<br> 1.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou od bor stavebni,dopravy a životního prostředí
<br> ZE DNE: 25.07.2023
<br> SPIS ZN.: 02299/2023/12/Ada Stavebník & zmocnitel:
<br> (20.3 00812/2024/SDaZP/Ada Povodí Odry,státní podnik
<br> VYRIZUJE: XXXXXXXXX XXXXXXXX IČ XXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX Varenská 3101/490
<br> E-MAIL: miroslava.adamkova©polankaostravacz 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Zmocněnec: VALBEK,spol.s r.0.IČ 48266230 Vaňurova 505/17 460 01 Liberec
<br> DATUM: 23.02.2024
<br> VYPRAVENO: 23.02.2024 _j__„_\_„_____„_.__-—— Goda! deska ÚMOb Polanka nad Odrou
<br> M_patankamz
<br> ROZHODNUTÍ č.2120245 STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> číslo: /ý/A/IJÝ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Výroková část:,Sňitodm'-„.<.>."-.<.>.".<.> »-::-u-*_:;'l'm__.<.>.Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrmnwodbb'řštavební,dopravy a
<br> životního prostředí,jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace podle 5 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb <.>,(dále jen "zákon 0 pozemních komunikacích"),ve znění účinném do 31.12.2023,& ]5 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"),ve znění účinném do 31.12.2023,v návaznosti na ust.& 33421 odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ustanovení 5 139 odst.2 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení čl.23 písm.c) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.10/2022 (Statut města Ostravy),ve znění pozdějších změn a doplňků,ve stavebním řízení přezkoumal podle & 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 25.07.2023 podal
<br> Povodí Odry,státní podnik,IČ 70890021,Varenská 3101/490,702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,prostřednictvím
<br> VALBEK,spol.s r.0 <.>,IČ 48266230,Vaňurova 505/17,460 01 Liberec <,>
<br> (dále jen "stavebn...

Načteno

edesky.cz/d/8550858

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
10. 04. 2024
10. 04. 2024
08. 04. 2024
08. 04. 2024
08. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz