« Najít podobné dokumenty

Obec Bratkovice - Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Bratkovice konaného dne 12.02.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bratkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ke stažení
OBEC BRATKOVICE
Dominikální Paseky 62,262 23 Bratkovice
<br>
<br> Zápis č.4
ze zasedání zastupitelstva obce Bratkovice ze dne 12.02.2024 v 18:00 hod <.>
<br> v budově obecního úřadu čp.62 v Dominikálních Pasekách
<br> Přítomni: 7 (Eva Valvodová,XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Stanislav
Buchtele,XXXXXXXX XXXXXXXX,Ilona Plecitá)
<br> Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté / přizvaní:
Občané: dle prezenční listiny
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Bratkovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:03 starostkou Evou Valvodovou <.>
<br> Starostka konstatovala,že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a zastupitelstvo je
usnášeníschopné,protože je přítomno všech 7 zastupitelů,tedy nadpoloviční většina <.>
<br> Starostka dále konstatovala,že zápis z předchozího zasedání byl ověřen <.>
<br> Určení zapisovatele a ověřovatelů
<br> Starostka určila zapisovatelem pana Ondřeje Komance <.>
<br> Starostka vyzvala zastupitele k návrhu na ověřovatele zápisu a navrhla paní Martinu
Bártovou a XXXX XXXXXXX XXXXX <.>
<br> Paní Plecitá navrhla jako ověřovatele paní Ilonu Plecitou <.>
<br> Starostka dala hlasovat o ověřovatelích <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratkovice určuje ověřovatelem zápisu paní Ilonu Plecitou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 3 (Bártová,Nosek,Buchtele) Zdržel se 2 (Valvodová <,>
Komanec)
<br> Usnesení nevzniklo <.>
<br> Obecní úřad Bratkovice,telefon: 318 611 157,mobil: 725 501 395,e-mail: urad@bratkovice.cz
IČO: 00241971,ID datové schránky: zv9bghp,bankovní účet: 13928211/0100,web: www.bratkovice.cz
<br> 1
<br>
<br>
<br> OBEC BRATKOVICE
Dominikální Paseky 62,262 23 Bratkovice
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratkovice určuje ověřovatelem zápisu paní Martinu Bártovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2 (Slepička,Plecitá) Zdržel se 1 (Bártová)
<br> Usnesení č.47/2024 bylo schváleno <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratkovice určuje ověřovatelem zápisu XXXX XXXXXXX XXXXX <.>
<br> Výsledek hlasování...

Načteno

edesky.cz/d/8545201

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bratkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz