« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Konkursní řízení - 22. ZŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlaseni_konkursu_-_22._ZS_-_zverejneni_UD_-_UP_KUPK_UMO.pdf
S T A T U T Á R N Í M Ě S T O P L Z E Ň
<br> v souladu s § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě usnesení Rady města Plzně č.89
<br> ze dne 15.2.2024
<br> vyhlašuje konkursní řízení
<br> na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
vykonávající činnost školy
<br> 22.základní školy Plzeň,Na Dlouhých 49,příspěvkové organizace <,>
se sídlem Na Dlouhých 49,312 00 Plzeň,IČ 70837813
<br> Předpoklady a požadavky:
1.odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost,kterou bude ředitel vykonávat,plná
<br> svéprávnost,bezúhonnost,zdravotní způsobilost,znalost českého jazyka,pedagogická praxe
– 4 roky (zákon č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů)
<br> 2.organizační a řídící schopnosti
3.znalost školské problematiky a předpisů,orientace ve financování škol
<br> Obsahové náležitosti přihlášky:
1.úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
<br> o státní závěrečné zkoušce,případně doklady o dalším vzdělání/vysvědčení o maturitní zkoušce);
2.doklad o průběhu předchozích zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce
<br> pedagogické praxe včetně pracovního zařazení;
3.strukturovaný profesní životopis psaný vlastní rukou;
4.návrh koncepce rozvoje školy se zaměřením na pedagogické řízení školy (v rozsahu max <.>
<br> 5 normostran);
5.výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
6.čestné prohlášení o plné svéprávnosti;
7.doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě,že uchazeč získal příslušnou odbornou
<br> kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném jazyce než českém;
8.lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele (originál,popř.ověřená
<br> kopie ne starší 2 měsíců) <.>
Upozornění:
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru,než je řízený rozhovo...

Načteno

edesky.cz/d/8537212

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz