« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Vyhlášení konkursního řízení na ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení konkurzu ZŠ - 2_2024.pdf [0,50 MB]
OBEC KAMENNÝ ÚJEZD
Náměstí 220,373 81 Kamenný Újezd,IČO 00245062,DIČ CZ00245062
<br> tel.: 387 998 204,387 998 500,e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz
<br>
<br>
Rada obce Kamenný Újezd
<br>
<br> v souladu s § 166 odst.2 a 3 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním <,>
<br> vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů a v
<br> souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení
<br> a konkursních komisích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
vyhlašuje konkursní řízení
<br> na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
<br>
<br> Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd
<br> Plavnická 300,Kamenný Újezd,IČO: 62537521
<br>
Předpoklady:
<br>  odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst.1 písm.b) zákona
<br> č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
<br> splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání
<br>  plná svéprávnost (resp.způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst.1 písm.a) zákona
<br> o pedagogických pracovnících
<br> splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením
<br>  bezúhonnost dle § 3 odst.1 písm.c) zákona o pedagogických pracovnících
<br> splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů,který nesmí být
<br> starší než 3 měsíce
<br>  zdravotní způsobilost dle § 3 odst.1 písm.d) zákona o pedagogických pracovnících
<br> splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením
<br>  znalost českého jazyka dle § 3 odst.1 písm.e) zákona o pedagogických pracovnících <,>
<br> pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost
<br> v jiném vyučovacím jazyce než českém
<br> splnění tohoto předpokladu uchazeč prokáže dokladem o vykonání zkoušky v souladu
<br> § 4 zákona o pedagogických pracovnících
<br>  délka praxe spočívajíc...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz