« Najít podobné dokumenty

Obec Chraštice - Řád pro pohřebiště v obci Chraštice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chraštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Řád pro pohřebiště v obci Chraštice
Obec Chraštice
<br> jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.1 zák.č.256/2001
<br> Sb <.>,o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále XXX XXXXX o pohřebnictví) <,>
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona
<br>
<br> Řád pro pohřebiště v obci Chraštice
<br>
1.Zastupitelstvo obce Chraštice schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce na svém
zasedání dne 19.5.2020 <.>
<br> 2.Tento Řád veřejného pohřebiště (dále jen „Řád“) se vydává po předchozím souhlasu
krajského úřadu Středočeského kraje v Praze ze dne 19.5.2020,vydaného pod
<br> č.j.068809/2020/KUSK <.>
<br>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> 1.Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve
veřejném zájmu v samostatné působnosti obce <.>
<br> 2.Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Chraštice,IČ: 00242331,se sídlem:
Chraštice č.p.2,262 72 Březnice,zastoupená starostou obce,tel: 318 695 371 <,>
<br> 602 160 780,email: obecchrastice@seznam.cz <.>
<br> 3.Správcem veřejného pohřebiště je obec Chraštice,IČ: 00242331,se sídlem: Chraštice
č.p.2,262 72 Březnice,zastoupená starostou obce,tel: 318 695 371,602 160 780 <,>
<br> email: obecchrastice@seznam.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br> Působnost řádu pohřebiště
<br>
<br> 1.Ustanovení tohoto Řadu se vztahují na veřejné pohřebiště v obci Chraštice,k.ú <.>
Chraštice,parcela číslo 12,jehož součástí jsou:
<br>  místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu
 místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
 místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách <.>
<br>
2.Vnější hranice tohoto pohřebiště jsou vymezeny kamennou zdí a kovovými vraty <.>
<br>
3.Řád je závazný pro provozovatele/správce a dále pro subjekty,zajišťující pohřební
služby,pro obstaratele pohřebních a jiných úkonů,nájemce hrobových a urnových
<br> míst,objednatele a zhotovitele služeb,návštěvníky pohřebiště včetně osob,které zde
<br> s prokazatelným souhlasem správce pohřebišt...

Načteno

edesky.cz/d/8533798


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chraštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz