« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - Program zasedání č. 9 – 30.12.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zasedání č. 9 – 30.12.2023
PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> LHOTA-VLASENICE
<br>
V souladu s § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích podáváme informaci
<br> o místě konání a programu zasedání zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice:
<br>
<br> Datum a čas konání: 30.12.2023 od 19:00
<br> Místo konání: KD ve Vlasenici
<br>
<br> Navržený program zasedání:
<br>
1.Schválení programu zasedání
<br> 2.Rozpočet na rok 2024
<br> 3.Rozpočtové opatření 7/2023
<br> 4.Rozpočtové opatření 8/2023
<br> 5.Rozpočtové opatření 9/2023
<br> 6.Průběh inventarizace
<br> 7.Dohoda o provedení práce - vedení obecní kroniky
<br> 8.Zvýšení nájmu za pronájem nebytových prostor v kulturním domě ( návrh 10000 Kč)
<br> 9.Poplatky a platby pro rok 2024
<br> 10.Odměna pro odborného lesního hospodáře
<br> 11.Odměna za práci pro obec
<br> 12.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
<br> distribučního zařízení v rámci akce „Vlasenice u Kamenice – obnova NN“
<br> 13.Smlouva o dílo s firmou HP27 s.r.o <.>,která předložila nejnižší nabídkovou cenu na
<br> realizaci akce „Obnova veřejného prostranství ve Lhotě,p.č.3/1 v k.ú.Lhota u
<br> Kamenice nad Lipou“ na částku 398.660 Kč vč.DPH
<br>
<br>
<br> DISKUZE: odkup a směna pozemků pod budoucí ČOV,kanalizace Vlasenice,rybník
<br> Lhota
<br>
<br> Ve Vlasenici dne 20.12.2023 Mgr.XXXXXX XXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/8532594

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz