« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytňany - Zápis ze schůze zastupitelstva 20.2.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytňany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze schůze zastupitelstva 20.2.2024
Zápis č.14 ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany <,>
<br> která se konala dne 20.2.2024
<br> Přítomni:
<br> M.Hrušová.J.Sacherová,B.Hanuš,S.Chaloupecký,J.Calvittiová,R.Calvitti,M.Kužel
<br> Program:
<br> - plnění úkolů z minulého zastupitelstva
<br> - návrh závěrečného účtu za rok 2023
<br> - plán práce a plán akcí na rok 2024
<br> - zpráva starostky o vyřízené korespondenci
<br> - diskuse
<br> Starostka M.Hrušová zahájila schůzi a uvítala přítomné.Návrh programu byl schválen všemi
přítomnými členy OZ.Ověřovatelem zápisu schválen S.Chaloupecký <.>
<br> Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
<br> 1.Nadále dohlížet na provoz vodovodu.Pokud se týká v minulosti zjištěných pesticidů
ve vodě bude proveden odběr vzorku ze zdroje Viničky a vyčištěny nádrže.Dále
budou prověřena připojení občanů na vodovodní řád v blízkém okolí ATS – vše za
odborné spulpráce s firmou Vodní zdroje Chrudim.Byl proveden odpočet vodného za
II.pololetí 2023.Při příštím odběru bude provedena kontrola nemovitostí,které zatím
vodu neodebírají.M.Hrušová
<br> 2.Zajistit součinnost při realizaci systému domácích čistíren odpadních vod – probíhá
řízení o stavební povolení,čekáme na vyjádření vodoprávního úřadu k pasportu
kanalizace.Teď už je to na příslušných úřadech kdy začne stavba - M.Hrušová
<br> 3.Zajistit dodržování předpisů při těžbě dřeva v součinnosti s LČR.Při těžbě došlo k
tomu,že při vyvážení dřeva byla silně poškozena louka p.č.414 k.ú.DR.Do 30.4.2024
musí být uvedena do původního stavu,pokud se tak nestane opraví obce na náklady
dotyčného občana.S.Chaloupecký
<br> 4.Zajistit součinnost obce při revizi katastru nemovitostí – trvá,zatím žádné požadavky
ze strany Katastru nemovitostí.M.Hrušová
<br> 5.Připravit plán postupné rekonstrukce kanalizace – úkol trvá – záleží na finanční situaci
obce – B.Hanuš,S.Chaloupecký
<br>
<br> 6.Průběžně regulovat provoz veřejného osvětlení tak,aby doba svícení odpovídala délce
dne – HR M.Kužel – DR S.Chaloupecký
<br> 7.Smlouva s firmou EKO-COM a.s.uzavřena...

Načteno

edesky.cz/d/8530078

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytňany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz