« Najít podobné dokumenty

Obec Tehov (Benešov) - Usnesení ze zasedání OZ 31.1.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tehov (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 31. 1. 2024.pdf [0,07 MB]
OBEC TEHOV,TEHOV 2,258 01 Vlašim
IČ: 00508501,bankovní spojení ČS a.s <.>,č.účtu: 320078309/0800
<br> USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TEHOV ZE DNE 31.1.2024
<br> Zastupitelstvo obce Tehov po projednání
<br> SCHVALUJE:
<br> 1.Rozpočtové opatření č.1/2024
2.Finanční příspěvky pro občany obce Tehov na rok 2024 – jubilanty a nově narozené děti
(dle přílohy zápisu) <.>
3.Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-6030253/1 pozemková
parcela č.744 v k.ú.Nemíž mezi obcí Tehov a firmou ČEZ Distribuce,a.s <.>,se sídlem Děčín 4 <,>
Teplická 874/8,405 02 Děčín a pověřuje starostu podpisem této Smlouvy <.>
4.Složení komise na výběr dodavatele na akci „Kanalizace Nemíž – prodloužení stoky A“
5.Zadání výběrového řízení na akci „Kanalizace Nemíž - prodloužení stoky A“ <.>
6.Záměr na pronájem pozemků (pacht) mezi obcí Tehov a ZD Trhový Štěpánov a.s <.>,se sídlem Trhový
Štěpánov 302,257 63 Trhový Štěpánov <.>
<br> Předmětem zemědělského pachtu jsou následující pozemky v katastrálním území Tehov,které jsou ve
vlastnictví obce Tehov:
<br> Číslo parcelní 1474 výměra 381 m2
Číslo parcelní 1475/31 výměra 615 m2
Číslo parcelní 1475/35 výměra 272 m2
Číslo parcelní 1480/13 výměra 675 m2
Číslo parcelní 1480/32 výměra 458 m2
Číslo parcelní 1492/3 výměra 3521 m2
Číslo parcelní 1622/2 výměra 536 m2
Celková výměra činí 6 458 m2 <.>
<br> 7.Záměr na pronájem pozemků (pacht) mezi obcí Tehov a p.M.B <.>
<br> Předmětem zemědělského pachtu jsou následující pozemky v katastrálním území Tehov,které
jsou ve vlastnictví obce Tehov:
<br> Číslo parcelní 1141/42 výměra 1210 m2
Číslo parcelní 1645 výměra 2047 m2
Číslo parcelní 893/2 výměra 2870 m2
Celková výměra činí 6 127 m2 <.>
<br> NESCHVALUJE:
<br> 1.Finanční příspěvek pro ovdovělé/osamělé osoby na rok 2024
<br> 1
<br>
<br> V Tehově dne 31.1.2024 zapsala: XXXX XXXXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: Ing.Vladislav Novotný
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Dne: X.X.XXXX Ing.XXXX XXXXXXX,starosta obce
<br> Vyvěšeno: …………………… Sejmuto……………...
ro 1_2024.pdf [0,04 MB]
IČO: 00508501 Opis rozpočtových opatření Období: 1/2024
Obec Tehov Rozpočet v tis.Kč
------------------------------------------------------------------------------------------
Text rozpočtu
Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Popis: 1 1 Datum: 31.01.2024 Druh: 1
1
DPPO 2023
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1122 000 272,65
dotace SDV 2024
231 10 00000 0000 0000 00 0000 4112 000 -12,60
krizové situace
231 10 00000 0000 0000 00 5213 5903 000 50,00
DPPO 2023
231 10 00000 0000 0000 00 6409 5365 000 272,65
<br> Celkem za č.1: Příjmy: 260,05 Výdaje: 322,65
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Rozdíl Příjmy - Výdaje: -62,60
<br> Schváleno OZ 31.1.2024
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
Sheet1

Načteno

edesky.cz/d/8529430

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tehov (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz