« Najít podobné dokumenty

Obec Chraštice - Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2024 ze dne 20.2.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chraštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2024 ze dne 20.2.2024
U S N E S E N Í
<br>
č.3/2024
<br>
z řádného zasedání zastupitelstva obce Chraštice
<br>
konaného dne 20.2.2024
<br> Zastupitelstvo obce po projednání:
<br> I.Schvaluje:
<br> • Upravený program jednání <.>
<br> • V rámci plánované rekonstrukce bytu v budově č.p.40 v Chrašticích byly osloveny 3
firmy za účelem vytvoření cenové nabídky.Zastupitelstvo obce projednalo
předložené nabídky a byla zvolena firma STAVOS Příbram a.s <.>,IČ: 24311031
s nejnižší cenovou nabídkou <.>
<br> • Rozpočtové opatření č.2/2024 <.>
<br> • Finanční příspěvek ve výši 1 000,00 Kč pro STP v ČR,z.s.místní organizace
Březnice na základě podané žádosti <.>
<br> • Vydání Obecně závazné vyhlášky obce Chraštice,kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy
<br>
<br> V Chrašticích dne 20.2.2024
<br> Zápis provedl: Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Zápis ověřil:
<br>
………………….<.> ………………… …….<.> …………….<.>
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
<br>
………………….<.> ……………………
XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/8525837

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chraštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz