« Najít podobné dokumenty

Obec Chraštice - Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2024 ze dne 20.2.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chraštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2024 ze dne 20.2.2024
Obec Chraštice,okres Příbram 3/2024
<br> Stránka 1 z 2
<br>
<br>
Zápis č.3/2024
<br> z řádného zasedání zastupitelstva obce Chraštice
<br> (ze dne 20.2.2024 od 18:30 hodin)
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXX <,>
XXXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX
<br> Hosté: ---
<br> Zapisovatel: Ing.XXXXXX XXXXX
<br>
Program:
X.Zahájení;
X.Určení zapisovatele;
3.Schváleni programu;
4.Rekonstrukce bytu v budově č.p.40 v Chrašticích;
5.Rozpočtové opatření č.2/2024;
6.Žádost o finanční příspěvek STP v ČR,z.s.místní organizace Březnice;
7.Schválení vydání Obecně závazné vyhlášky obce Chraštice,kterou se stanoví část
<br> společného školského obvodu základní školy;
8.Závěr <.>
<br>
1.Zahájení
Starostka obce XXXXXX XXXXXXX přivítala přítomné a zahájila jednání <.>
<br> X.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem byl určen Ing.XXXXXX XXXXX <.>
<br> X.Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce odsouhlasilo změněný program jednání <.>
<br> Pro: 6 členů Proti: 0 členů Zdržel se: 0 členů
<br>
4.Rekonstrukce bytu v budově č.p.40 v Chrašticích
V rámci plánované rekonstrukce bytu v budově č.p.40 v Chrašticích byly osloveny 3 firmy
za účelem vytvoření cenové nabídky.Zastupitelstvo obce projednalo předložené nabídky
a byla zvolena firma STAVOS Příbram a.s <.>,IČ: 24311031 s nejnižší cenovou nabídkou <.>
<br> Bylo schváleno 5 přítomnými členy zastupitelstva <.>
<br> Pro: 5 členů Proti: 0 členů Zdržel se: 1 členů (Ing.Václav Benda)
<br>
5.Rozpočtové opatření č.2/2024
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.2/2024 <.>
<br> Bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva <.>
<br> Pro: 6 členů Proti: 0 členů Zdržel se: 0 členů
<br>
<br> Obec Chraštice,okres Příbram 3/2024
<br> Stránka 2 z 2
<br>
<br>
<br>
6.Žádost o finanční příspěvek finanční příspěvek STP v ČR,z.s.místní organizace
<br> Březnice
Zastupitelstvo obce projednalo žádost STP v ČR,z.s.místní organizace Březnice o finanční
příspěvek na rok 20...

Načteno

edesky.cz/d/8525836

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chraštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz