« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - Zasedání zastupitelstva obce 01/2024 dne 27. 2.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání zastupitelstva obce 01/2024 dne 27. 2. - program
Obec Olešnice v Orlických horách Olešnice v Orlických horách,51783
<br> tel: 494 660 163
<br> fax: 494 660 263
<br> email: obecniurad©olesnicenet
<br> VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
<br> Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešnice V Orlických horách se uskuteční dne 27.02.2024,od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu v Olešnici V Orlických horách
<br> Program zasedání zastupitelstva 01/2024;
<br> 1) Zahájení zasedání
<br> 2) Volba orgánů zasedání
<br> 3) Schválení programu
<br> 4) Kontrola minulých usnesení 5) Schválení přijetí platby Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi
<br> 6) Schválení záměru prodeje pozemku
<br> 7) Schválení směny pozemku dle vyvěšeněho záměru a dle GP
<br> 8) Schválení podání žádosti Vybudování bezbariérového přístupu do budovy OÚ 9) Schválení záměru směny pozemků z důvodu stavby výtahu pro OÚ
<br> 10) Schválení podání žádosti o dotaci na hospodaření v lesích
<br> 11) Schválení smlouvy o reklamě dle přílohy
<br> 12) Schválení prodeje pozemku dle vyvěšeného záměru
<br> 13) Schválení záměru prodeje pozemku za nových podmínek
<br> 14) Schválení přílohy c.1 * smlouva S KERSONEM na odvoz biologického odpadu 15) Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu— na základě žádosti ZŠ
<br> 16) Schválení smlouvy na obnovu knižního fondu 17) Schválení příspěvku Charita Dobruška
<br> 18) Různé <,>
<br> 19) Diskuse
<br> 20) Závěr
<br> 0 B E G Olešnicev 0.h
<br> '317 53 o Dlešnicevo h <.>
<br> ŠO' (“.—0275174
<br> mě.czecmsní
<br> V Olešnici v Orlických horách 19.02.2024
<br> Monika Jelenov starostka
Zasedání zastupitelstva obce 01/2024 dne 27. 2. - pozvánka
POZVÁNKA
<br> NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPTELÚ OBCE
<br> DNE 27.02.2024 v 18.00 HODIN
<br> v ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Načteno

edesky.cz/d/8523143

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz