« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Scválený rozpočet 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet 2024.pdf
Obec Radovesnice l,IČO 00639737
<br> Schválený rozpočet- závazné ukazatele,rok 2024
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org vzestupně,Akce vzestupně
<br> KEO4 1.12.11 UR020
<br> Rozpočet- závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním šli zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> P __,XXX XXX Nst Zdr Uz Org Akce Nazev Kč Z toho Bez paragrafu 7 124 700,00 2310 Pitná voda 178 000,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 178 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 14 500,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00 3612 Bytové hospodářství 252 000.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 26 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných 6 000,00 3725 Využívání a zneškodňování 160 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních 40 000,00 6171 Činnost místní správy 24 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z ňnančních 300,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 1 500 000,00 PŘÍJMY celkem: 9 515 500-00
<br> XXX XXX Nst Zdr
<br> Uz Org Akce Název Kč Z toho 1014 Ozdravování hospodářských zvířat,19 000,00 2212 Silnice 13 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 110 800,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 300,00 2292 Dopravní obslužnost veřejnými 68 700,00 2310 Pitná voda 39 300,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 32 900,00 2521 Bezpečnost práce 2 500,00 3113 Základní školy 50 000,00 3341 Rozhlas a televize 37 800,00 3399 Ostatní záležitostí kultury,církví a 12 800,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 68 600,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 44 700,00 3612 Bytové hospodářství 243 300,00 3631 Veřejné osvětlení 170 900,00 3632 Pohřebnictví 16 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 3 868 800,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 22 600,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 494 100,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných 199 700,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních 7...

Načteno

edesky.cz/d/8522945

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz