« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - VV - Doudleby - změna územního plánu č. 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - změna č. 3 územního plánu Doudleby.pdf [0,77 MB]
OBECNÍ ÚŘAD DOUDLEBY
<br> Doudleby 6,370 07 České Budějovice,IČ 00244813 Tel.387 988 957
<br> Datum vyvěšení: %6 'Zf'Z/jf
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> |.Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č.3 územního plánu Doudleby
<br> Obecní úřad Doudleby ve smyslu 5 5 a 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění,ve spojení s 5 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vykonávající pusobnost ve věcech územního plánování oznamuje opakované veřejné projednání Změny č.3 územního plánu Doudleby podle š 55 a - b (zkráceny postup pořizování změny územního plánu) <.>
<br> Obecní úřad Doudleby jako pořizovatel oznamuje opakovaně veřejné projednání návrhu územního plánu ve smyslu 5 52 odst.1 stavebního zákona v souladu s 5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>,Opakované veřejné projednání návrhu Změny č.3 územního plánu Doudleby (dále jen změna UP) se koná:
<br> na obecním úřadu Doudleby dne 27.3.2024 od 17 hod <.>
<br> Změna je pořizována „zkráceným postupem“ dle 13“ 55a — 55b stavebního zákona <.>
<br> Projektantem Změny č.3 ÚP Doudleby je Projektový ateliér AD s.r.o <.>,Husova 4,370 01 Č.Budějovice,Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX,kterého žádáme tímto o účast a zajištění odborného výkladu <.>
<br> Návrh Změny č.3 ÚP Doudleby je v souladu s ustanovením © 52 odst.(1) a (3) stavebního zákona ve vazbě na ustanovení 5 172 odst.(1) a (3) správního řádu a 5 20 stavebního zákona zveřejněn po dobu minimálně 38 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Stránka 1 z 2
<br> ll.Oznámení o zveřejnění návrhu Změny č.3 územního plánu Doudleby
<br> Obecní úřad Doudleby oznamuje,že byl zveřejněn návrh Změny č.3 ÚP Doudleby <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že s ohledem na rozsah návrhu Změny č.3 ÚP Doudleby,není možno jej zveřejnit na úřední desce v úplném znění,sděluje obec Doudleby v souladu s ustanovením š172 odst.(2) správního řádu...
VV - Text změna č. 3 územního plánu Doudleby.pdf [0,49 MB]
PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o.Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX
Husova X,České Budějovice XXX XX,tel.387 311 238,mobil +420 605 277 998
<br>
<br>
<br>
ZMĚNA Č.3
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY
VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN
<br> (SROVNÁVACÍ TEXT)
PŘÍLOHA Č.1
<br>
<br>
<br> Datum: únor 2024 Pare číslo: 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
….<.> ……………….…….<.> ………………
ING.ARCH.XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> OBSAH
VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN (SROVNÁVACÍ TEXT).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO
<br> HODNOT.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
B.1.KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
B.2.KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
B.2.1.kulturní hodnoty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
B.2.2.přírodní hodnoty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/8512121

Meta

Územní plánování   Územní plánování   EIA   Stavby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz