« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Svolání zasedání ZMČ 26. 2. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka - ZMČ 26. 2. 2024
SVOLÁVÁM
<br>
zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Ú t ě c h o v
<br> na pondělí 26.2.2024 v 16.30 hod <.>
<br> ve sportovním centru Adamovská 26
<br> ÚČAST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NUTNÁ
<br> P R O G R A M:
<br>
<br> 1.Zahájení,určení zapisovatele
2.Volba ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu
4.Rozpočtová opatření č.1/2024 a č.2/2024
5.Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace
<br> rekonstrukce hasičské zbrojnice
<br> 6.Smlouva o dílo na zpracování dokumentace demolic hasičské zbrojnice
a objektu ÚMČ
<br> 7.Plnění úkolů
<br> 8.Různé,diskuse,závěr
<br>
<br>
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA JE VEŘEJNÉ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXX,starosta
<br>
<br>
<br>
<br> V Brně dne 19.2.2024

Načteno

edesky.cz/d/8512098

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz