« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Návrh Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Magistrát města Brna 3 ! R N | 0
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> č.j.: MMB/0076027/2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna jako pořizovatel Územně plánovací dokumentace dle ust.© 6 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v návaznosti na ust.š 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,doručuje v souladu s ust.5 50 odst.3 stavebního zákona a ust.5 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> Návrh Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území <.>
<br> Návrh Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v souladu s ust.% 20 stavebního zákona po celou dobu vyvěšení
<br> veřejně vyhlášky od 20.02.2024 do 08.04.2024
<br> v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti &.426 ve IV.podlaží,Kounicova 67,Brno <.>
<br> Návrh Územního plánu města Brna pro společné jednáni (2024) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vystavený v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.426 ve IV.podlaží,Kounicova 87,Brno,bude přístupný od 20.02.2024 do 08.04.2024,a dáte na internetové adrese: https:h'upmb.brno.czípripravovanv-uzemni-plan/navrh-pro-spolecne-iednani-2024/
<br> Předmětem projednání je Návrh Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024),upravený na základě pokynů.které schválilo Zastupitelstvo města Brna dne 2i.června 2022,v souladu s ust.š 54 odst.3 stavebního
<br> zákona <.>
<br> Na základě ustanovení 5 50 odst.3 stavebního zákona může každý uplatnit do 30 dnů ode dne doručení veřejně vyhlášky,tj.nejpozději do 08.04.2024 včetně,u pořizovatele písemné připomínky opatřené identifikačními údaji podateíe ajeho podpisem.K později uplatněným ...

Načteno

edesky.cz/d/8512097

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz