« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Blokové čištění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Harmonogram.pdf
termín Blokové čištění 2024,07:00-15:00
18.3.Ríšova od točny autobusu na konec ulice
<br> 19.3.Jalovcová,Jehličnatá,Keřová,Za Kněžským hájkem - od Bešůvky nahoru,vše vč.parkoviště
<br> 20.3.Akátová,Májová
<br> 21.3 <.>
<br> Chudčická,Žabí (úsek od Chudčické),Přírodní (úsek mezi Chudčickou a Hvozdeckou) vše vč <.>
<br> parkovacích stání,parkoviště s vjezdem z ul.Chudčická,Křivánkovo nám.- parkoviště u
<br> zastávky Helenčina
<br> 22.3.Prokopův kopec,Revírníkova,Srnčí
<br> --- ---
<br> --- ---
<br> 25.3 <.>
<br> Helenčina,Křivánkovo nám.- parkoviště před BD sv.Jánečka a vozovka za ZUŠ vč.parkoviště
<br> u kostela
<br> 26.3.Bešůvka,Za Kněžským hájkem - od hřbitova po Bešůvku vč.parkoviště
<br> 27.3.Bartolomějská vlevo vč.parkovacích stání u BD,Pilařova,Fojtíkova
<br> 28.3.Otevřená,propoj Otevřená-Drdy
<br> 29.3.STÁTNÍ SVÁTEK
<br> --- ---
<br> --- ---
<br> 1.4.STÁTNÍ SVÁTEK
<br> 2.4.Chrpová,propoj Chrpová-Drdy
<br> 3.4.Buková
<br> 4.4.Klobouček
<br> 5.4.Pramenná,Ríšova - parkoviště u restaurace
<br> --- ---
<br> --- ---
<br> 8.4.Bartolomějská vpravo,Koreisova,Pod Borovníkem
<br> 9.4.U Hájovny
<br> 10.4 <.>
<br> Novodvorská (úsek mezi Listnatou a Lišejníkovou),Listnatá (úsek mezi Říčanskou a
<br> Novodvorskou),Lišejníková (úsek mezi Říčanskou a Novodvorskou),vše vč.parkovacích stání <,>
<br> parkoviště s vjezdem z ul.Novodvorská
<br> 11.4 <.>
<br> Hlinecká (úsek mezi Listnatou a Lišejníkovou),Listnatá (úsek mezi Sentickou
<br> a Hostislavovou),Lišejníková (úsek mezi Sentickou a Hlineckou),vše vč.parkovacích stání <,>
<br> parkoviště s vjezdem z ul.Hlinecká
<br> 12.4.Křivánkovo nám.- od ZUŠ po restauraci vč.parkoviště,Výpadní
<br> --- ---
<br> --- ---
<br> 15.4.Drdy
<br> 16.4.Pod kopcem a kolem BD Pohoda,Lavičky,Na Padělkách,Vrbová
<br> 17.4 <.>
<br> Hvozdecká,Přírodní (úsek mezi Hvozdeckou a Říčanskou),Žabí (úsek od Hvozdecké),vše vč <.>
<br> parkovacích stání,parkoviště s vjezdem z ul.Hvozdecká
<br> 18.4.Křivánkovo nám.- před úřadem a hasičkou vč.parkoviště
<br> 19.4...
Blokové čištění Žebětín.pdf
MCZEB 00609/2024/Bur
1 / 2
<br>
<br>
<br>
Stavební úřad/Silniční správní úřad
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Žádost o vydání opatření obecné povahy dle § 19a zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích
Statutární město Brno – městská část Brno-Žebětín,zastoupená starostou MČ Brno-Žebětín <,>
Ing.Vítem Beranem,Křivánkovo náměstí č.p.43/35,Brno-Žebětín,641 00 Brno 41
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce a po
sejmutí vrácena potvrzená ÚMČ Brno-Žebětín stavebnímu úřadu.Patnáctým dnem po vyvěšení
se písemnost považuje za doručenou <.>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI (BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2024)
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Žebětín,stavební úřad,příslušný silniční správní úřad ve
věcech místních komunikací dle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a článku 30 odst.2,písm.b) vyhlášky
Statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna ve znění pozdějších
změn a doplňků,oznamuje,že dne 02.02.2024 obdržel žádost,kterou podalo
<br> Statutární město Brno-městská část Brno-Žebětín,zastoupená starostou MČ Brno-
Žebětín,Ing.Vítem Beranem,Křivánkovo nám.35,641 00 Brno
<br> (dále jen „žadatel“),o vydání opatření obecné povahy dle § 172 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a dle § 19a odst.1 zákona č <.>
13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“),a dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na
pozemních komunikacích“),a zároveň předkládá návrh opatření obecné povahy
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS Č....

Načteno

edesky.cz/d/8507808

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz