« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Záměry obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce - dispozice s pozemky 19. 2. 2024, 0188-24)
č.j.MMB/0077573/2024/VOD
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej
- části pozemku p.č.1321,zahrada,o výměře 170 m2,v k.ú.Horní Heršpice fyzické
osobě za kupní cenu 3.900 Kč/m2,která bude navýšena o náklady spojené s převodem
- části pozemku p.č.1321,zahrada,o výměře 522 m2,v k.ú.Horní Heršpice společnosti
Monaverro,s.r.o <.>,IČO: 29356555,se sídlem Chodská 489/1,Ponava,602 00 Brno za kupní
cenu 3.900 Kč/m2,která bude navýšena o náklady spojené s převodem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216 <,>
tel.542173041,e-mail: navratil.tomas@brno.cz)
<br>
<br> č.j.MMB/0077573/2024/VOD
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.prodej pozemků
- p.č.8497 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 8 m2
- p.č.8499 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 7 m2,vše k.ú.Židenice
<br>
<br>
Umožnění přesahu stavby do prostoru nad
- část pozemku p.č.8496 ostatní plocha,zeleň o výměře 1 m2
- část pozemku p.č.8505 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 3 m2
- část pozemku p.č.8507 ostatní plocha,zeleň o výměře 3 m2
- část pozemku p.č.8508 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 3 m2
- část pozemku p.č.8510 ostatní plocha,zeleň o výměře 3 m2,vše k.ú.Židenice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Umožnění přesahu stavby do prostoru nad
<br> - dvě části pozemku p.č.8444 ostatní plocha,zeleň o výměrách 6 m2 a 6 m2
- část poze...

Načteno

edesky.cz/d/8507806

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz