« Najít podobné dokumenty

Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby: Žádost o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby Polyfunkční soubor Modřanský cukrovar

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 12.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

katastrální situace změna Polyfunkční soubor Modřanský cukrovar.pdf
VN Spojka
<br> SO
0
<br> 2 <.>
3 <.>
<br> 2 <.>
02
<br>.0
3
<br> S
O
<br> 0
1 <.>
<br> C
<.> 1
<br>.0
3
<br> CV_C
<br> S
O
<br> 0
1 <.>
<br> E
<.> 1
<br>.0
3
<br> CV_E
<br> SO
0
<br> 2 <.>
3 <.>
<br> 2 <.>
01
<br>.0
2
<br> VN Spojka
<br> SO
0
<br> 2 <.>
3 <.>
<br> 2 <.>
02
<br>.0
2
<br> 2xVN spojka
<br> SO
0
<br> 2 <.>
3 <.>
<br> 2 <.>
01
<br>.0
3
<br> 3x
c
<br> hr
án
<br> ič
ka
<br> N
N
<br> 1
5m
<br>,p
rů
<br> m
<.> 1
<br> 60
m
<br> m
<br> st
áv
<br> aj
íc
<br> í A
YK
<br> Y+
O
<br> T
3x
<br> 24
0+
<br> 12
0m
<br> m
2
<br> - s
m
<br> ěr
S
<br> R
4
<br> 9/
17
<br> 8
<br> st
áv
<br> aj
íc
<br> í A
YK
<br> Y+
O
<br> T
3x
<br> 24
0+
<br> 12
0m
<br> m
2
<br> - s
m
<br> ěr
T
<br> S1
39
<br> 5
<br> T
S
<br> 3
<br> TS 2
<br> T
S
<br> 1
SO 02.3.4.1
<br> HK1
<br> SO 02.1.5.05
SO 02.1.5.06
<br> SO 02.1.5.08
<br> HP2
<br> DN4
00
<br> C
há
<br> ni
čk
<br> a
D
<br> N
10
<br> 00
D
<br> N
40
<br> 0
<br> DN300
<br> DN
300
<br> DN400
<br> TLAKOVÁ.<.> <.>
S2-1T-1 dl.42,68 m
<br> CV_E
<br> SO 01.D8.1.03
<br> SO 02.2.2.01
<br> SO 02.3.1.01SO 02.3.4-1
<br> SO 02.3.6.01
<br> BO
D
<br> NA
PO
<br> JE
NÍ
<br> C
ET
<br> IN
DO
<br> K
AŽ
<br> DÉ
HO
<br> O
BJ
<br> EK
TU
<br> Z
AV
<br> ED
EN
<br> A
2x
<br> T
RU
<br> BK
A
<br> HD
PE
<br> Ø
40
m
m
<br> SO 02.2.2.01
<br> SO 02.2.2.01
<br> SO 02.2.2.01-1
<br> SO 02.2.2.01-1
<br> SO 02.2.2.01-1
<br> SO 02.3.2.01.01
<br> SO 02.3.4-1
<br> SO 02.3.4-1
<br> SO 02.3.4-1
<br> SO 02.3.6.01
<br> SO 02.3.6.01
<br> SO 02.2.2.01-2
<br> ŘAD P1
lPE - D110
<br> ŘAD P1
lPE - D110 - dl.230,55m
<br> ŘAD P1-1
D90 - 154,31m
D63 - 145,18m
<br> lPE - celková délka 299,49m
<br> ŘAD P1-2
lPE - D63 - dl.74,97m
<br> SO 02.2.1.01
<br> SO 02.1.5.01
<br> CV_A
<br> SO 01.A.1.03
<br> CV_B
<br> S
O
<br> 0
1 <.>
<br> B
<.> 1
<br>.0
3
<br> SO 02.1.2.01
<br> SO 02.1.2.01-1
<br> SO 02.1.2.02
<br> SO 02.1.2.02-1
<br> SO 02.1.2.02-1
<br> SO 02.1.2.03
<br> SO 02.1.2.02
<br> SO 02.1.2.01-1
<br> TLAKOVÁ PŘÍPOJKA
S2-1T-1 dl.65,02 m
<br> STOKA S1
KAMENINA - DN300 - dl.43,8m
<br> STOKA S1...
2023-51984.pdf
Městská část Praha 12,Úřad městské části,Generála Šišky 2375/6,143 00 Praha 4
Tel.244 028 111,e-mail: podatelna@praha12.cz,url: www.praha12.cz,IDDS: ktcbbxd
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.2000762389/0800; IČO: 00231151; DIČ: CZ00231151
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
<br>
*MP12X00U89YS*
<br>
<br>
Zn: OVY/51984/2023/Št
Čj: P12 7438/2024 OVY
Oprávněná úřední osoba: Ing.arch.Štumpfová,tel: 244028415
<br> Datum: 16.02.2024
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Praha 12,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění ke dni
31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"),s odkazem na § 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební
zákon,ve znění pozdějších předpisů,a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,posoudil v územním řízení podle § 84 až §91
stavebního zákona a podle §3 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování <,>
územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů,žádost podanou dne 03.11.2023
společností Skanska Residential a.s <.>,IČ 02445344,Křižíkova 682/34a,Praha 8 – Karlín,186 00
Praha 86 (dále též „žadatel“) o vydání změny územního rozhodnutí vydaného dne 26.02.2021 pod
spis.zn.OVY/32117/2020/Št,č.j.P12 1202/2021/OVY (nabytí právní moci dne 04.01.2021) pro
záměr nazvaný
<br> „Polyfunkční soubor Modřanský cukrovar technická a dopravní infrastruktura,bytové domy
A a B”
<br> na pozemcích parc.č.3249/1 (druh pozemku ostatní plocha),3251 (druh pozemku ovocný sad) <,>
3252/3 (druh pozemku ostatní plocha),3252/4 (druh pozemku ostatní plocha),3253 (druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří),3254 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří),3255/1 (druh pozemku
ostatní plocha),3255/2 (druh pozemku ostatní plocha),3255/3 (druh pozemku ostatní plocha),3255/9
(druh pozemku ostatn...

Načteno

edesky.cz/d/8481852

Meta

Stavební informace   Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 12      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz