« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Rozpočet obce Dlouhopolsko na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Dlouhopolsko 2024.xlsx [0,01 MB]
List1
ROZPOČET OBCE DLOUHOPOLSKO 2024
Příjmy
bez § Daňové příjmy a přijaté dotace 4,345,400
1031 Pěstební činnost 12,000
3314 Činnosti knihovnické 10,000
3612 Bytové hospodářství 84,000
3632 Pohřebnictví 10,000
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 69,642
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 188,000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 80,000
6171 Činnost místní správy 9,658
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1,300
Příjmy 4,810,000
Financování Zapojení prostředků z minulých let z běžného účtu 510,000
Příjmy celkem 5,320,000
<br> Návrh rozpočtu vyvěšen : 22.11.2023
Návrh rozpočtu sejmut: 31.12.2023
Schváleno zastupitelstvem obe dne 11.12.2023
Vyvěšeno: 12/22/23
Sejmuto: 12/31/24
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výdaje
1036 Správa v lesním hospodářství 1,000
2212 Silnice 558,000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 450,000
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 42,000
2310 Pitná voda 40,000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5,000
2333 Úpravy drobných vodních toků 26,100
3314 Činnosti knihovnické 34,500
3319 Ostatní záležitosti kultury 3,000
3341 Rozhlas a televize 4,000
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 34,000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 55,000
3613 Nebytové hospodářství 750,000
3631 Veřejné osvětlení 160,000
3635 Územní plánování 200,000
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 236,000
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5,000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 765,000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 130,000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 88,000
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 100,000
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 35,700
5212 Ochrana obyvatelstva 10,000
5213 Krizová opatření 10,000
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 24,000
6112 Zastupitelstva obcí 635,000
6171 Činnost místní správy 606,700
6310 Obecné příjmy a ...

Načteno

edesky.cz/d/8481231

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz