« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Honební společenstvo Hůry, Adamov, Jelmo, Libníč, Úsilné - oznámení o výsledcích hlasování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výsledku hlasování per rollam.pdf [0,44 MB]
Honební společenstvo Hůry,Adamov,Jelmo,Libníč,Úsilné
<br> 1/2
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH HLASOVÁNÍ MIMO VALNOU HROMADU
<br>
<br> V souladu s článkem 6 odst.9 Stanov Honebního společenstva Hůry,Adamov,Jelmo,Libníč,Úsilné IČ
<br> 750 24 888,se sídlem Jelmo 1,373 71 Libníč (dále jen „honební společenstvo“) honební starosta předložil
<br> členům honebního společenstva,aby rozhodli mimo zasedání valné hromady (formou per rollam) a
<br> stanovil lhůtu pro vyjádření do 31.1.2024.Členové byli poučeni o hlasování písemnou formou tak,že
<br> měli své vyjádření v písemné podobě zaslat na adresu honebního společenstva (Honební společenstvo
<br> Hůry,Adamov,Jelmo,Libníč,Úsilné; Jelmo 1,373 71 Libníč) <.>
<br>
<br> Valná hromada honebního společenstva hlasovala o následujících usnesení,jak následuje:
<br>
<br> 1.„Valná hromada jmenuje na pozici honebního starosty XXXX XXXXXXXXX Klomfara.“
<br>
PRO: XXX
<br> PROTI: 59
<br> ZDRŽEL SE: 35
<br> NEVYJÁDŘIL SE: 388
<br> NEPLATNÉ HLASY: 96
<br>
<br> Počet hlasů ve výši 96 byly zaslány elektronickou formou,kterou stanovy honebního společenstva
<br> nepřipouští.Stanovy honebního společenstva přímo stanovují,že členové učiní své vyjádření v písemné
<br> podobě.S ohledem na znění § 22 odst.7 zákona č.449/2001 Sb.a podpůrně použitelných předpisů (např <.>
<br> 90/2012 Sb.a 89/2012 Sb.) nelze hlasovat elektronickou formou,nepřipustí-li tak stanovy <.>
<br>
<br> Pro úplnost se uvádí,že hlasy zaslané elektronickou formou by neměly žádný vliv na výsledek
<br> přijetí/nepřijetí usnesení <.>
<br>
<br> Dle čl.6 odst.9 stanov honebního společenstva platí,že nevyjádří-li se člen ve lhůtě,platí,že souhlasí <.>
<br>
<br> Celkový počet hlasů PRO včetně domněnky souhlasu: 1060 z 1250 <.>
<br>
<br> Dle čl.6 odst.7 stanov honebního společenstva platí,že valná hromada rozhoduje prostou většinou.Z čl <.>
<br> 6 odst.9 stanov honebního společenstva vyplývá,že většina se počítá z celkového počtu hlasů
<br> příslušejícího všem členům <.>
<br>
<br> Usnes...

Načteno

edesky.cz/d/8459082

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz