« Najít podobné dokumenty

Obec Křinice - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křinice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 (003) (1).pdf
Výroční zpráva za rok 2023 o poskytování informací obce Křinice
podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br>
V Křinicích 12.02.2024
<br>
<br> Počet podaných žádostí o informace,které obec obdržela
<br> - Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,které obec vydala
- Počet rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti,které obec vydala
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace a přehled všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti
se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to
včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
<br> Žádný rozsudek ve věci
přezkoumání
<br> zákonnosti rozhodnutí
obce o odmítnutí
<br> žádosti o poskytnutí
informace nebyl v roce
<br> 2023 vydán
<br> Přehled všech výdajů,které obec Křinice vynaložila v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech
<br> 0
<br> Výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
<br> Výhradní licence
v roce 2023 nebyly
<br> poskytnuty
<br> Počet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přístupu k
informacím,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> 0
<br> Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k
informacím
<br> Žádosti je možné
podávat ústně nebo
písemně na adresu
obecního úřadu i na
elektronickou
podatelnu obce <,>
žádost musí splňovat
náležitosti dle § 14
zákona o svobodném
přístupu k informacím
<br>
<br> Lic.XXXXXX XXXXXXXXX
starostka
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/8445651

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křinice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz