« Najít podobné dokumenty

Obec Vchynice - Usnesení č.1 ze dne 9.2.2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vchynice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.1 ze dne 9.2.2024.pdf
OBEC VCHYNICE
§e §ídlem Obecní úřad Vchynice
Vchynice č.p.46,4l0 02 Lovosice
<br> USNESENÍ č.tt2024
z vnŘEnvnrro zASEDÁNí znsrupITELsTvA oBCE
<br> konaného dne 09.02,2024 od 18.00 hodin
<br> Zastupitelstvo přítomno v počtu 6 členů <.>
<br> Zastupitelstvo obce Vchynice:
<br> Schvaluje:
<br> 1.Navržení ověřovatelů zápisu a zapisovatele <.>
ZO schválilo v počtu 6 hlasů ověřovatele zápisu a zapisovatele
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Jméno Pro: Proti: Zdržel se:
XXX XXXXXXX X X X
XXXX XXXXX X X X
XXXXX XXXXXXXX X X X
XXXXX XXXXXX X X X
XXXX XXXX X X X
XXXXX XXXXXXXXXX X X X
XXXXXXXX XXXXXXXX X X X
<br> X.Schválení programu <.>
ZO schválilo v počtu 6 hlasů program <.>
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Jméno Pro: Proti: Zdržel se:
XXX XXXXXXX X X X
XXXX XXXXX X X X
XXXXX XXXXXXXX X X X
XXXXX XXXXXX X X X
XXXX XXXX X X X
XXXXX XXXXXXXXXX X X X
XXXXXXXX XXXXXXXX X X X
<br> al
<br>
<br> 3.Rozpočtová změna č.1
<br> ZO schválilo v počtu 6 hlasů,rozpočtovou změnu č.1
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Jméno Pro: Proti: ZrJržel se:
XXX XXXXXXX X X X
XXXX XXXXX X X X
XXXXX XXXXXXXX X X X
XXXXX XXXXXX X X X
XXXX XXXX X X X
XXXXX XXXXXXXXXX X X X
XXXXXXXX XXXXXXXX X X X
<br> X.Výsledek výběrového řízení
<br> ZO schválilo v poČtu 6 hlasůo dodavatele revitalizace rybníka společnost
HAGL,spol.s.r.o <.>,se sídlem Na Sklípku 880,400 07 Ústí nad Labemo Ič:
2540832 za cenovou nabídku 1749 399,09 Kč bez DPH <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Jméno Pro: Proti: Zdrže| se:
XXX XXXXXXX X X X
XXXX XXXXX X X X
XXXXX XXXXXXXX X X X
XXXXX XXXXXX X X X
XXXX XXXX X X X
XXXXX XXXXXXXXXX X X X
XXXXXXXX XXXXXXXX X X X
<br> X.Různé
<br> - přijetí finančního daru pro obec ve výši 30 000,-Kč od pí.Korbelvé lriny <.>
ZO schválilo v počtu 6 hlasů,finanční dar <.>
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Jméno Pro: Proti: Zdržel se:
XXX XXXXXXX X X X
XXXX XXXXX X X X
XXXXX XXXXXXXX X X X
XXXXX XXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/8445632

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vchynice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz