« Najít podobné dokumenty

Obec Dyjákovičky - Oznámení o zamýšleném převodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dyjákovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení č.j. SPU 048655/2024/On
ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br>
<br>
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Adresa pro doručování:
<br>
KPÚ pro Jihomoravský kraj,Hroznová 17,60300 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br>
<br>
<br>
<br>
v souladu s ust.§ 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br>
<br>
1.SPÚ o z n a m u j e
<br>
<br> zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doklady
<br> vlastnické právo státu:
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku Podíl státu
<br> Dyjákovičky Dyjákovičky KN 317/2 ostatní plocha 1/1
<br> Dyjákovičky Dyjákovičky KN 317/3 ostatní plocha 1/1
<br>
<br>
<br>
<br>
vedené u: Katastrální pracoviště Znojmo,Pražská 2734/63a,66952 Znojmo
<br>
<br>
<br>
<br>
2.SPÚ v y z ý v á
<br>
<br> k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do
<br>
<br>
<br>
13.05.2024
<br>
<br>
<br>
Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
KPÚ pro Jihomoravský kraj,Hroznová 17,60300 Brno
<br>
<br>
<br>
Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ,nebo je- li podání odevzdáno
<br> k poštovní přepravě <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
ředitel Krajského pozemkového úřadu
<br> pro Jihomoravský kraj
<br>
<br>
<br>
<br>
datum vyvěšení:
<br>
<br>
<br> datum sejmutí oznámení
<br>
<br>
<br>
13.02.2024
<br>
<br>
<br> 13.05.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
<br> pracovník obce/města
<br>
<br>
<br> příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
<br> pracovník obce/města
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2024-02-07T12:27:42+0100

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dyjákovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz